เรียนภาษาอังกฤษกับครูคริส

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษผ่านชุดหนังสือ
ที่มาพร้อมกับพากย์เสียง
กดดูเพิ่มเติม

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

เรียนภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์
สะดวกสบายและใช้งานง่าย
กดดูเพิ่มเติม

สื่อฟรี!

เรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อต่างๆ ของเว็ปไซต์นี้
มีเนื้อหาสำคัญเพื่อสร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษ
กดดูเพิ่มเติม

บทเรียนยอดนิยม

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel }

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel }

เรียนภาษาอังกฤษฟรี จากพื้นฐานถึงคล่อง วีดีโอ 10 ชั่วโมง

เรียนภาษาอังกฤษฟรี จากพื้นฐานถึงคล่อง วีดีโอ 10 ชั่วโมง

100 บทเรียนผู้เริ่มต้น English

100 บทเรียนผู้เริ่มต้น English

100 Days English Vocabulary Learning 100 วันเก่งภาษาอังกฤษ

100 Days English Vocabulary Learning 100 วันเก่งภาษาอังกฤษ

400 คำถามภาษาอังกฤษ

400 คำถามภาษาอังกฤษ

100 Adjectives คำคุณศัพท์ 100 คำ

100 Adjectives คำคุณศัพท์ 100 คำ

100 Verbs กริยา 100 คำ

100 Verbs กริยา 100 คำ

500 คำศัพท์

500 คำศัพท์

300 ประโยคสั้นๆ / วลี ภาษาอังกฤษ

300 ประโยคสั้นๆ / วลี ภาษาอังกฤษ

Top 300 Nouns คำนามที่ต้องรู้

Top 300 Nouns คำนามที่ต้องรู้