FAQ คําถามที่พบบ่อย

1.หนังสือชุดเด็ก เหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่?

4-14 ปี
* แต่อาจเหมาะกับผู้ใหญ่ที่พื้นฐานน้อยก็ได้ด้วย

2.หนังสือชุดผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับผู้เรียนอายุเท่าไหร่ขึ้นไป?

14+ ปี
* แต่อาจเหมาะกับเด็กที่พื้นฐานมากพอก็ได้ด้วย

3.หนังสือชุดผู้ใหญ่ สามารถใช้ในการ สอบวัดระดับทางภาษา / เข้ารับราชการ / สอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้หรือไม่?

ช่วยได้แน่นอน แต่ไม่ได้ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับแนวการสอบเหล่านี้

4.หลักสูตรเรียนคอร์สออนไลน์กับหนังสือ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร?

ไม่ต่างกัน เนื้อหาเหมือนกันครบถ้วน
แต่ MP3 จะถูกแยกออกละเอียดกว่าหนังสือ
โดยถูกแยกออกตามทั้งต่อหน้า ต่อคำ ต่อประโยค
เพื่อความสะดวกในการฟังและฝึกพูดตามปรับการออกเสียง

5. วีดีโอการสอนในยูทูป และ หนังสือ ต่างกันหรือไม่

ต่างกัน หนังสือจะละเอียดกว่ามาก
มาพร้อมแบบฝึกหัดและคำเฉลยเพื่อสามารถเรียนด้วยตัวเองได้
และมาพร้อมกับพากย์เสียง MP3 ด้วย