365 Days เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ | English by Chris

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

365 Days เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


1,460 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
1,460 ประโยคตัวอย่าง
หนังสือ 394 หน้า ( เนื้อหาพิมพ์ ขาวดำ )
พร้อมพากย์เสียง MP3 ดาวน์โหลด

1,999฿

-
+

รายละเอียดเพิ่มเติม

YouTube video


ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

  • เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันโดยเรียงตามลำดับความสำคัญ

  • พร้อมประโยคตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจความหมายตามบริบทง่ายๆ

  • มาพร้อมพากย์เสียงโดยครูคริส ฟังชัดเจน และเป็นการออกเสียงที่ถูกต้อง

  • ฝึกการเขียนท่องศัพท์ประจำวัน เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบทีละนิดทีละหน่อย สบายๆ

  • เหมาะสำหรับการเริ่มต้นหรือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

เข้าสู่ระบบ