เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว | English by Chris

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว


เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
ผ่านการโทรออนไลน์กับคุณครูคริส
( อายุ 14 ปี ขึ้นไป )

5 ครั้ง (10 ชั่วโมง) = ฿ 5,000
10 ครั้ง (20 ชั่วโมง) = ฿ 9,000
20 ครั้ง (40 ชั่วโมง) = ฿ 16,000
40 ครั้ง (80 ชั่วโมง) = ฿ 28,000

# 1 ครั้ง = 2 ชั่วโมง
ph = per hour ต่อชั่วโมง
# ในกรณีเพิ่มจำนวนผู้เรียน คิดอัตราต่อคนที่ 50% ของราคาเต็ม

* หนังสือแถมฟรี! ตลอดการเรียนเท่าที่ครูคริสกำหนดไว้สำหรับผู้เรียน
* ไม่จำเป็นต้องวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษก่อนเรียน เพราะครูคริสสามารถปรับหลักสูตรตามที่เหมาะสม
* ไม่มีพื้นฐานเรียนได้เพราะครูคริสสามารถสอนทุกระดับด้วยหลักสูตรครบถ้วน
* ครูคริสสอนตามหลักสูตรหนังสือของเขาเอง ดูรายละเอียดได้ที่
https://www.englishbychris.com/english-learning-books/

เงื่อนไข – กรุณาอ่านให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
1. ถ้าเกิดทางนักเรียนไม่สะดวกเรียนหรือไม่ทักมาและเริ่มเรียนภายใน 15 นาทีแรก ถือว่าสละสิทธิ์สำหรับครั้งนั้น และไม่สามารถเลื่อนเวลาการเรียนได้
2. ถ้าเกิดทางคุณครูไม่สะดวกสอนตามเวลาที่นัดไว้ จะไม่นับครั้ง แล้วจะชดเชยให้
3. ไม่มีการออกใบรับรองการเรียน
4. ชำระเงินแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่สามารถเลื่อนเวลาการเรียนได้
5. ในกรณีเรียนจำนวนครั้งครบแล้วต้องการที่จะเรียนต่อ ให้แจ้งแอดมินภายในวันถัดไป หากไม่แจ้ง แอดมินจะเปิดคิวว่างให้กับคนอื่นจองได้
6. โทรผ่าน LINE voice call แบบเสียงเท่านั้น

สนใจจองคิว
ติดต่อแอดมินได้ที่
@Line: @EnglishbyChris

 

เข้าสู่ระบบ