Sale!

ชุดครบ 100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ

2,000฿

ชุดครบ 100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ
5 เล่ม
หนังสือทุกเล่มมาพร้อมพากย์เสียงในรูปแบบ download
สามารถสั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าในเว็ปไซต์นี้ได้
หรือสั่งซื้อกับแอดมินผ่าน
@Line = @EnglishbyChris

Product Quantity

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ เล่มที่ 1

ดูกลุ่มสนทนาร้อยชุดที่นี่

ดูตัวอย่างหนังสือ

180 ประโยคพื้นฐาน
40 แบบฝึกหัด
หนังสือ 90 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ เล่มที่ 2

ดูกลุ่มสนทนาร้อยชุดที่นี่

ดูตัวอย่างหนังสือ

20 บทสนทนา
180 ประโยคพื้นฐาน
40 แบบฝึกหัด
หนังสือ 90 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ เล่มที่ 3

ดูกลุ่มสนทนาร้อยชุดที่นี่

ดูตัวอย่างหนังสือ

20 บทสนทนา
180 ประโยคพื้นฐาน
40 แบบฝึกหัด
หนังสือ 90 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ เล่มที่ 4

ดูกลุ่มสนทนาร้อยชุดที่นี่

ดูตัวอย่างหนังสือ

180 ประโยคพื้นฐาน
40 แบบฝึกหัด
หนังสือ 90 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ เล่มที่ 5

ดูกลุ่มสนทนาร้อยชุดที่นี่

ดูตัวอย่างหนังสือ

20 บทสนทนา
180 ประโยคพื้นฐาน
40 แบบฝึกหัด
หนังสือ 90 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1