500 สำนวน ภาษาอังกฤษ | English by Chris

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

500 สำนวน ภาษาอังกฤษ


500 บทเรียน
พร้อมคำอธิบาย
พร้อมคำแปลภาษาไทย
หนังสือ 269 หน้า
พร้อมเสียง MP3 download link

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

500 Idioms
หนังสือเล่มนี้จะเสนอ 500 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุด
พร้อมคำอธิบายและวิธีการใช้
รวมถึงประโยคตัวอย่างเพื่อทราบบริบทอย่างแท้จริง
สำหรับการใช้ในภาษาพูดของชีวิตประจำวัน

สำนวน (Idiom) เป็นวลีหรือประโยค
ซึ่งจะมีความหมายที่แตกต่างจากการแปลตรงตัวต่อคำ
แต่มักเป็นการเปรียบเทียบเพื่อที่จะสื่อถึงอีกความหมายหนึ่ง
ตัวอย่างเช่น raining cats and dogs
ถ้าหากว่าแปลตรงตัวจะแปลว่า ‘ฝนตกเป็นแมวเป็นหมา’
แต่ความหมายที่แท้จริงคือฝนตกหนัก ก็คือ raining heavily

ที่เป็นมาของแต่ละสำนวนนั้นว่ากำเนิดขึ้นได้อย่างไรและเพราะอะไร
จะมีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
แต่แทนที่จะสับสนไปกับความหมายโดยตรง
อาจจะง่ายกว่าถ้าหากแค่จำความหมายที่แท้จริง
และศึกษาบริบทว่าสามารถใช้ได้เมื่อไหร่และอย่างไร
ถึงจะถนัดในความเข้าใจของแต่ละสำนวนนั้น

เข้าสู่ระบบ