หนังสือออนไลน์ ระดับสูง ฉบับผู้ใหญ่ | English by Chris

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 Science วิทยาศาสตร์
2 Geography ภูมิศาสตร์
3 History ประวัติศาสตร์
4 Engineering วิศวกรรม
5 Business ธุรกิจศึกษา
6 Law กฎหมาย
7 Politics การเมือง
8 Psychology จิตวิทยา
9 Literature วรรณกรรม
10 Art ศิลปะ
11 Music ศึกษาดนตรี
12 Religion ศาสนา
13 Language ภาษา
14 Physical education พลศึกษา
15 Cooking การทำอาหาร
Book 3 Test แบบทดสอบเล่มที่ 3

คอร์สออนไลน์

หนังสือออนไลน์ ระดับสูง ฉบับผู้ใหญ่

15 บทเรียน
120 แบบฝึกหัด
ข้อสอบวัดทักษะระดับสูง

*คอร์สออนไลน์เป็นหลักสูตรการเรียนผ่านระบบเว็ปไซต์
*ซื้อแล้ว ได้สิทธิ์เข้าระบบเรียนตลอดชีพ

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name
Choose your subscription
฿0.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 Science วิทยาศาสตร์
2 Geography ภูมิศาสตร์
3 History ประวัติศาสตร์
4 Engineering วิศวกรรม
5 Business ธุรกิจศึกษา
6 Law กฎหมาย
7 Politics การเมือง
8 Psychology จิตวิทยา
9 Literature วรรณกรรม
10 Art ศิลปะ
11 Music ศึกษาดนตรี
12 Religion ศาสนา
13 Language ภาษา
14 Physical education พลศึกษา
15 Cooking การทำอาหาร
Book 3 Test แบบทดสอบเล่มที่ 3

เข้าสู่ระบบ