Sale!

ชุดครบระดับ ต้น-กลาง-สูง ฉบับผู้ใหญ่

2,000฿

ชุดครบพื้นฐาน ผู้ใหญ่
3 เล่ม
หนังสือทุกเล่มมาพร้อมพากย์เสียงในรูปแบบ download
สามารถสั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าในเว็ปไซต์นี้ได้
หรือสั่งซื้อกับแอดมินผ่าน
@Line = @EnglishbyChris

พื้นฐานระดับต้น ฉบับผู้ใหญ่

ดูตัวอย่างหนังสือ

15 บทเรียน
33 แบบฝึกหัด
ข้อสอบทั้งเล่ม
หนังสือ 180 หน้า
พร้อมเสียง MP3

ระดับกลาง ฉบับผู้ใหญ่

ดูตัวอย่างหนังสือ

15 บทเรียน
23 แบบฝึกหัด
ข้อสอบทั้งเล่ม
หนังสือ 172 หน้า
พร้อมเสียง MP3

ระดับสูง ฉบับผู้ใหญ่

ดูตัวอย่างหนังสือ

15 บทเรียน
120 แบบฝึกหัด
ข้อสอบทั้งเล่ม
หนังสือ 242 หน้า
พร้อมเสียง MP3