Sale!

ชุดครบพื้นฐาน ผู้ใหญ่

2,700.00฿ 2,000.00฿

ชุดครบพื้นฐาน ผู้ใหญ่
3 เล่ม
สามารถสั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าในเว็ปไซต์นี้ได้
หรือสั่งซื้อกับแอดมินผ่าน
@Line = @EnglishbyChris

พื้นฐานร ะดับต้น ผู้ใหญ่

กดที่นี่เพื่อดูตัวอย่างหนังสือ

15 บทเรียน
33 แบบฝึกหัด
ข้อสอบทั้งเล่ม
หนังสือ 180 หน้า
พร้อมเสียง MP3

พื้นฐาน ระดับกลาง ผู้ใหญ่

กดที่นี่เพื่อดูตัวอย่างหนังสือ

15 บทเรียน
23 แบบฝึกหัด
ข้อสอบทั้งเล่ม
หนังสือ 172 หน้า
พร้อมเสียง MP3

พื้นฐาน ระดับสูง ผู้ใหญ่

กดที่นี่เพื่อดูตัวอย่างหนังสือ

120 แบบฝึกหัด
ข้อสอบทั้งเล่ม
หนังสือ 242 หน้า
พร้อมเสียง MP3