100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ | English by Chris

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ


100 โครงสร้างประโยค
300 ประโยคพื้นฐาน
หนังสือ 133 หน้า ( เนื้อหาพิมพ์ ขาวดำ )
พร้อมเสียง MP3

900฿

-
+

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 according to ตาม
2 almost เกือบถึง
3 although ถึงแม้
4 always เสมอ
5 actually, จริงๆ แล้ว
6 after หลังจาก
7 anymore อีกต่อไปแล้ว
8 apart from นอกจาก
9 around แถวนี้
10 around here แถวนี้
11 as…as เท่าๆ กับ
12 as long as ตราบใดที่ / ก็ต่อเมื่อ
13 as often as sub can บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
14 as much as เท่ากับ / มากถึง
15 (not) at all ไม่…เลย
16 at a time ทีละ
17 at least อย่างน้อย
18 at the same time ในขณะเดียวกัน
19 barely แทบไม่
20 basically พูดง่ายๆ ก็คือ
21 because เพราะ
22 before ก่อน
23 between ระหว่าง
24 both ทั้งสอง
25 but แต่
26 by โดย
27 by oneself โดยลำพัง / ด้วยตัวเอง
28 certain เฉพาะ
29 Could you please คุณช่วย…ได้ไหม
30 definitely แน่ๆ
31 depends on ขึ้นอยู่กับ
32 despite ทั้งๆ ที่
33 don’t อย่า
34 either…or หรือไม่ก็
35 else อีก / อื่น
36 enough เพียงพอ
37 especially โดยเฉพาะ
38 even แม้แต่
39 except ยกเว้น
40 for สำหรับ / เพื่อ
41 free time เวลาว่าง
42 get (+adj) ทำให้รู้สึก
43 good at เก่ง
44 happy to ยินดี
45 Have…ever…? เคย…ไหม
46 if ถ้า
47 improve พัฒนา
48 in fact จริงๆ แล้ว
49 in order to เพื่อที่จะ
50 instead of แทนที่จะ
51 in terms of ในด้านของ / ในเชิงของ
52 in that case ถ้าอย่างนั้น / งั้น
53 just แค่ / เพียงแต่
54 just about to กำลังจะ…พอดี
55 just in case เผื่อ
56 keep เรื่อยๆ / ต่อเนื่อง
57 kinds of แบบ/อย่าง ต่างๆ
58 let ยอมให้
59 looks like ดูเหมือน
60 meantime ในระหว่างเวลานั้น
61 make sure ทำให้แน่ใจ / อย่าลืม
62 meant to ตั้งใจจะ / กะว่าจะ
63 mind รังเกียจ / จะว่า
64 most ส่วนมาก
65 next ต่อไป
66 no matter ไม่ว่า
67 only เท่านั้น
68 on top of that ยิ่งกว่านั้น / แถม
69 otherwise ไม่อย่างนั้น
70 pretty much แทบจะ
71 probably น่าจะ / คงจะ
72 quite ค่อนข้าง
73 rather than แทนที่ / มากกว่า
74 really จริงๆ / มาก / จัง
75 recently ช่วงนี้
76 recommend แนะนำ
77 right? ใช่ไหม
78 roughly โดยประมาณ
79 sort of ค่อนข้าง / แบบว่า / …ไปหน่อย
80 so that’s why ก็เลย / ดังนั้น
81 still ยัง…อยู่
82 such a มาก / จัง
83 tend(s) to น่าจะ / ย่อมจะ
84 than กว่า
85 that ขนาดนั้น
86 the more … the more ยิ่ง … ก็ยิ่ง
87 though ถึงแม้ … ก็ตาม
88 together ด้วยกัน
89 too ด้วย / เช่นกัน
90 too much มากเกินไป
91 unless เว้นแต่
92 usually มักจะ / ปกติจะ
93 used to เมื่อก่อนเคย
94 whatever (ไม่ว่า) อะไรก็ตาม
95 whether … or not หรือไม่
96 which ซึ่ง / ที่
97 within ภายใน
98 without โดยที่ไม่
99 Would like อยาก
100 yet หรือยัง

เข้าสู่ระบบ