การอ่านออกเสียง ระดับต้น | English by Chris

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

การอ่านออกเสียง ระดับต้น


20 บทเรียน
20 สระ
40 พยัญชนะ (ตัวเดียว/ตัวควบกล้ำ)
หนังสือ 78 หน้า
พร้อมเสียง MP3

900฿

-
+

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 a + m / n
2 e + b / d
3 i + t / c
4 o + l / r
5 u + s / p
– REVIEW lessons 1-5 การทบทวน
6 ai + h / k
7 ee + f / g
8 y + v / w
9 oa + j / y
10 oo + q / x / z
– REVIEW lessons 6-10 การทบทวน
11 a-e + th1 / th2
12 e-e + sh / ch
13 i-e + sm / sn
14 o-e + tr / dr
15 u-e + -le / -ft
– REVIEW lessons 11-15 การทบทวน
16 ay + ph / -ng
17 ea + br / pr
18 igh + cl / gl
19 ow + -sts / -ge
20 o* + kn-(n-) / wh-(w-)
– REVIEW lessons 16-20 การทบทวน

เข้าสู่ระบบ