พื้นฐานระดับต้น ฉบับเด็ก | English by Chris

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

พื้นฐานระดับต้น ฉบับเด็ก


20 บทเรียน
4 บททบทวน
120 คำศัพท์พื้นฐานระดับต้น
40 ประโยคพื้นฐานระดับต้น
หนังสือ 115 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1,299฿

-
+

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 Introduction การแนะนำตัว
2 Numbers 1-10 หมายเลข 1-10
3 Colors ชื่อสีต่างๆ
4 Days of week ชื่อวันของสัปดาห์
5 Food1 อาหารทั่วๆ ไป
– REVIEW lessons 1-5 การทบทวน
6 Food2  อาหารทั่วๆ ไป
7 Fruit ผลไม้
8 Vegetables ผัก
9 Clothes  เสื้อผ้า
10 Body  ร่างกาย
– REVIEW lessons 6-10  การทบทวน
11 Family  ครอบครัว
12 Feelings  ความรู้สึก
13 Animals  สัตว์ทั่วๆ ไป
14 Adjectives คำคุณศัพท์
15 Verbs คำกริยา
– REVIEW lessons 11-15  การทบทวน
16 Stationery เครื่องเขียน
17 Prepositions คําบุพบท
18 House rooms ห้องต่างๆ ในบ้าน
19 Household สิ่งของในบ้าน
20 Weather สภาพอากาศ
– REVIEW lessons 16-20  การทบทวน

เข้าสู่ระบบ