ระดับกลาง ฉบับเด็ก | English by chris

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

ระดับกลาง ฉบับเด็ก

ดูตัวอย่างหนังสือ

20 บทเรียน
4 บททบทวน
180 คำศัพท์พื้นฐานระดับกลาง
40 ประโยคพื้นฐานระดับกลาง
หนังสือ 115 หน้า
พร้อมเสียง MP3

900฿

-
+

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 Body1 ร่างกาย
2 Clothes1 เสื้อผ้า
3 Food1 อาหาร
4 Fruit1 ผลไม้
5 Vegetables1 ผัก
– REVIEW lessons 1-5 การทบทวน
6 Vehicles1 ยานพาหนะ
7 Household1 สิ่งของในบ้าน
8 Rooms ห้องต่างๆ ในบ้าน
9 Places สถานที่ต่างๆ
10 Environment1 สิ่งแวดล้อม
– REVIEW lessons 6-10 การทบทวน
11 Body2 ร่างกาย
12 Clothes2 เสื้อผ้า
13 Food2 อาหาร
14 Fruit2 ผลไม้
15 Vegetables2 ผัก
– REVIEW lessons 11-15 การทบทวน
16 Vehicles2 ยานพาหนะ
17 Stationery เครื่องเขียน
18 Household2 สิ่งของในบ้าน
19 Places2 สถานที่ต่างๆ
20 Environment2 สิ่งแวดล้อม
– REVIEW lessons 16-20 การทบทวน