ระดับกลาง ฉบับเด็ก | English by Chris

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

ระดับกลาง ฉบับเด็ก


20 บทเรียน
4 บททบทวน
180 คำศัพท์พื้นฐานระดับกลาง
40 ประโยคพื้นฐานระดับกลาง
หนังสือ 115 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1,299฿

-
+

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 Body 1 ร่างกาย
2 Clothes 1 เสื้อผ้า
3 Food 1 อาหาร
4 Fruit 1 ผลไม้
5 Vegetables 1 ผัก
– REVIEW lessons 1-5 การทบทวน
6 Vehicles 1 ยานพาหนะ
7 Household 1 สิ่งของในบ้าน
8 Rooms ห้องต่างๆ ในบ้าน
9 Places สถานที่ต่างๆ
10 Environment 1 สิ่งแวดล้อม
– REVIEW lessons 6-10 การทบทวน
11 Body 2 ร่างกาย
12 Clothes 2 เสื้อผ้า
13 Food 2 อาหาร
14 Fruit 2 ผลไม้
15 Vegetables 2 ผัก
– REVIEW lessons 11-15 การทบทวน
16 Vehicles 2 ยานพาหนะ
17 Stationery เครื่องเขียน
18 Household 2 สิ่งของในบ้าน
19 Places 2 สถานที่ต่างๆ
20 Environment 2 สิ่งแวดล้อม
– REVIEW lessons 16-20 การทบทวน

เข้าสู่ระบบ