ระดับสูง ฉบับเด็ก | English by Chris

หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

ระดับสูง ฉบับเด็ก


20 บทเรียน
160 ประโยคพื้นฐานระดับสูง
20 บทสนทนา
หนังสือ 191 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1,299฿

-
+

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 Introducing oneself การแนะนำตัวเอง
2 Greetings การทักทาย
3 Articles คำนำหน้าคำนาม
4 Possessive Pronouns สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ
5 Demonstrative Pronouns สรรพนามบ่งชี้
6 Question words รูปแบบคำถาม
7 Tenses โครงสร้างเวลา
8 Time การบอกเวลา
9 Adjectives คำคุณศัพท์
10 Family ครอบครัว
11 Prepositions (place) การใช้คำบุพบทบอกตำแหน่ง
12 Prepositions (time) การใช้คำบุพบทบอกเวลา
13 Other important words คำอื่นๆ ที่สำคัญ
14 Directions การบอกทาง
15 Shopping การซื้อของ
16 Weather สภาพอากาศ
17 Housework งานบ้าน
18 Health สุขภาพ
19 Go on a trip ไปเที่ยว
20 Modal verbs กริยาช่วย

เข้าสู่ระบบ