วีดีโอคอร์สออนไลน์ Foundation English ( พื้นฐานเอาตัวรอด ) | English by Chris

รายละเอียดเพิ่มเติม

วีดีโอคอร์สออนไลน์
Foundation English
( พื้นฐานเอาตัวรอด )

฿199 ต่อปี

☆ เนื้อหาการสอน 1 ชั่วโมง
✅ L1- Introduction การแนะนำตัวเอง
✅ L2- Greetings การทักทาย
✅ L3- Articles การใช้คำหน้านาม
✅ L4- Pronouns คำสรรพนาม
✅ L5- Basic Tenses โครงสร้างเวลา

คอร์สนี้มาพร้อม E-BOOK ในรูปแบบ PDF

สามารถดูตัวอย่าง PDF
FE – Lesson 1 ได้ที่ลิงค์นี้

คอร์สออนไลน์

วีดีโอคอร์สออนไลน์ Foundation English ( พื้นฐานเอาตัวรอด )

199฿  เป็นราคา ต่อปี
5 คลิปบทเรียน
1 คลิปทบทวน
1 ชั่วโมง

  • พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อเอาตัวรอด
  • หลักไวยากรณ์เบื้องต้น
  • เข้าใจการใช้ a/an/the
  • แนะนำตัวเอง / ทักทายคน
  • โครงสร้างประโยคง่ายๆ สำหรับ อดีต ปัจจุบัน อนาคต

Online Video Course – Foundation

Subtotal ฿199.00

Total Amount: ฿199.00

Recurring amount ฿199.00 every 1 year

รายละเอียดเพิ่มเติม

วีดีโอคอร์สออนไลน์
Foundation English
( พื้นฐานเอาตัวรอด )

฿199 ต่อปี

☆ เนื้อหาการสอน 1 ชั่วโมง
✅ L1- Introduction การแนะนำตัวเอง
✅ L2- Greetings การทักทาย
✅ L3- Articles การใช้คำหน้านาม
✅ L4- Pronouns คำสรรพนาม
✅ L5- Basic Tenses โครงสร้างเวลา

คอร์สนี้มาพร้อม E-BOOK ในรูปแบบ PDF

สามารถดูตัวอย่าง PDF
FE – Lesson 1 ได้ที่ลิงค์นี้

เข้าสู่ระบบ