วีดีโอคอร์สออนไลน์ Foundation English ( พื้นฐานเอาตัวรอด ) | English by Chris

คอร์สออนไลน์

วีดีโอคอร์สออนไลน์ Foundation English ( พื้นฐานเอาตัวรอด )

1,999฿  เป็นราคา ตลอดชีพ
5 คลิปบทเรียน
1 คลิปทบทวน
1 ชั่วโมง

  • พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อเอาตัวรอด
  • หลักไวยากรณ์เบื้องต้น
  • เข้าใจการใช้ a/an/the
  • แนะนำตัวเอง / ทักทายคน
  • โครงสร้างประโยคง่ายๆ สำหรับ อดีต ปัจจุบัน อนาคต

1,999฿

-
+

รายละเอียดเพิ่มเติม

YouTube video

วีดีโอคอร์สออนไลน์
Foundation English
( พื้นฐานเอาตัวรอด )

฿1,999 ตลอดชีพ

☆ เนื้อหาการสอน 1 ชั่วโมง
✅ L1- Introduction การแนะนำตัวเอง
✅ L2- Greetings การทักทาย
✅ L3- Articles การใช้คำหน้านาม
✅ L4- Pronouns คำสรรพนาม
✅ L5- Basic Tenses โครงสร้างเวลา

Q1 – วิดีโอคอร์สออนไลน์ กับวิดีโอที่ฟรีอื่นๆในช่อง English by Chris แตกต่างกันอย่างไร
A1 – วิดีโอคอร์สออนไลน์จะสอนละเอียดกว่าและเรียงลำดับการสอนจากพื้นฐานถึงระดับสูงอย่างครบถ้วนกว่า

Q2 – วีดีโอคอร์สนี้มีหนังสือให้ไหม
A2 – เป็นหนังสือในรูปแบบ PDF ดาวน์โหลด

สามารถดูตัวอย่าง PDF
FE – Lesson 1 ได้ที่ลิงค์นี้