ชุดครบ ประโยคและวลี | English by Chris

ชุดหนังสือ

ชุดครบ ประโยคและวลี

INFO

Product Quantity

100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ


100 โครงสร้างประโยค
300 ประโยคพื้นฐาน
หนังสือ 133 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

365 Days เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


1,460 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
1,460 ประโยคตัวอย่าง
หนังสือ 394 หน้า ( เนื้อหาพิมพ์ ขาวดำ )
พร้อมพากย์เสียง MP3 ดาวน์โหลด

1

1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ


100 บทเรียน
10 หัวข้อหลัก
100 หัวข้อย่อย
1,000 ประโยค
หนังสือ 121 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

500 สำนวน ภาษาอังกฤษ


500 บทเรียน
พร้อมคำอธิบาย
พร้อมคำแปลภาษาไทย
หนังสือ 269 หน้า
พร้อมเสียง MP3 download link

Temporarily unavailable

1
This product is currently unavailable.
Product Quantity

100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ


100 โครงสร้างประโยค
300 ประโยคพื้นฐาน
หนังสือ 133 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

365 Days เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ


1,460 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
1,460 ประโยคตัวอย่าง
หนังสือ 394 หน้า ( เนื้อหาพิมพ์ ขาวดำ )
พร้อมพากย์เสียง MP3 ดาวน์โหลด

1

1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ


100 บทเรียน
10 หัวข้อหลัก
100 หัวข้อย่อย
1,000 ประโยค
หนังสือ 121 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

500 สำนวน ภาษาอังกฤษ


500 บทเรียน
พร้อมคำอธิบาย
พร้อมคำแปลภาษาไทย
หนังสือ 269 หน้า
พร้อมเสียง MP3 download link

Temporarily unavailable

1
This product is currently unavailable.

เข้าสู่ระบบ