ชุดครบระดับ ต้น-กลาง-สูง ฉบับเด็ก | English by Chris

ชุดหนังสือ

ลดราคา!

ชุดครบระดับ ต้น-กลาง-สูง ฉบับเด็ก

ชุดครบพื้นฐาน เด็ก
3 เล่ม
หนังสือทุกเล่มมาพร้อมพากย์เสียงในรูปแบบ download
สามารถสั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าในเว็ปไซต์นี้ได้
หรือสั่งซื้อกับแอดมินผ่าน
@Line = @EnglishbyChris

Original price was: 3,897฿.Current price is: 2,999฿.

Product Quantity

พื้นฐานระดับต้น ฉบับเด็ก


20 บทเรียน
4 บททบทวน
120 คำศัพท์พื้นฐานระดับต้น
40 ประโยคพื้นฐานระดับต้น
หนังสือ 115 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

ระดับกลาง ฉบับเด็ก


20 บทเรียน
4 บททบทวน
180 คำศัพท์พื้นฐานระดับกลาง
40 ประโยคพื้นฐานระดับกลาง
หนังสือ 115 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

ระดับสูง ฉบับเด็ก


20 บทเรียน
160 ประโยคพื้นฐานระดับสูง
20 บทสนทนา
หนังสือ 191 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1
-
+
Product Quantity

พื้นฐานระดับต้น ฉบับเด็ก


20 บทเรียน
4 บททบทวน
120 คำศัพท์พื้นฐานระดับต้น
40 ประโยคพื้นฐานระดับต้น
หนังสือ 115 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

ระดับกลาง ฉบับเด็ก


20 บทเรียน
4 บททบทวน
180 คำศัพท์พื้นฐานระดับกลาง
40 ประโยคพื้นฐานระดับกลาง
หนังสือ 115 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1

ระดับสูง ฉบับเด็ก


20 บทเรียน
160 ประโยคพื้นฐานระดับสูง
20 บทสนทนา
หนังสือ 191 หน้า
พร้อมเสียง MP3

1
-
+
ลดราคา!

ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 Introduction การแนะนำตัว
2 Numbers 1-10 หมายเลข 1-10
3 Colors ชื่อสีต่างๆ
4 Days of week ชื่อวันของสัปดาห์
5 Food1 อาหารทั่วๆ ไป
– REVIEW lessons 1-5 การทบทวน
6 Food2  อาหารทั่วๆ ไป
7 Fruit ผลไม้
8 Vegetables ผัก
9 Clothes  เสื้อผ้า
10 Body  ร่างกาย
– REVIEW lessons 6-10  การทบทวน
11 Family  ครอบครัว
12 Feelings  ความรู้สึก
13 Animals  สัตว์ทั่วๆ ไป
14 Adjectives คำคุณศัพท์
15 Verbs คำกริยา
– REVIEW lessons 11-15  การทบทวน
16 Stationery เครื่องเขียน
17 Prepositions คําบุพบท
18 House rooms ห้องต่างๆ ในบ้าน
19 Household สิ่งของในบ้าน
20 Weather สภาพอากาศ
– REVIEW lessons 16-20  การทบทวน
ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 Body 1 ร่างกาย
2 Clothes 1 เสื้อผ้า
3 Food 1 อาหาร
4 Fruit 1 ผลไม้
5 Vegetables 1 ผัก
– REVIEW lessons 1-5 การทบทวน
6 Vehicles 1 ยานพาหนะ
7 Household 1 สิ่งของในบ้าน
8 Rooms ห้องต่างๆ ในบ้าน
9 Places สถานที่ต่างๆ
10 Environment 1 สิ่งแวดล้อม
– REVIEW lessons 6-10 การทบทวน
11 Body 2 ร่างกาย
12 Clothes 2 เสื้อผ้า
13 Food 2 อาหาร
14 Fruit 2 ผลไม้
15 Vegetables 2 ผัก
– REVIEW lessons 11-15 การทบทวน
16 Vehicles 2 ยานพาหนะ
17 Stationery เครื่องเขียน
18 Household 2 สิ่งของในบ้าน
19 Places 2 สถานที่ต่างๆ
20 Environment 2 สิ่งแวดล้อม
– REVIEW lessons 16-20 การทบทวน
ตัวอย่างพากย์เสียง MP3

 

1 Introducing oneself การแนะนำตัวเอง
2 Greetings การทักทาย
3 Articles คำนำหน้าคำนาม
4 Possessive Pronouns สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ
5 Demonstrative Pronouns สรรพนามบ่งชี้
6 Question words รูปแบบคำถาม
7 Tenses โครงสร้างเวลา
8 Time การบอกเวลา
9 Adjectives คำคุณศัพท์
10 Family ครอบครัว
11 Prepositions (place) การใช้คำบุพบทบอกตำแหน่ง
12 Prepositions (time) การใช้คำบุพบทบอกเวลา
13 Other important words คำอื่นๆ ที่สำคัญ
14 Directions การบอกทาง
15 Shopping การซื้อของ
16 Weather สภาพอากาศ
17 Housework งานบ้าน
18 Health สุขภาพ
19 Go on a trip ไปเที่ยว
20 Modal verbs กริยาช่วย

เข้าสู่ระบบ