Come down with มีอาการไม่สบาย

come down with + something = become sick = มีอาการไม่สบายill

My nephew has come down with a sore throat.
หลานชายของผมเจ็บคออยู่
(แปลตรงๆ =หลานชายของผมลงมาด้วยอาการเจ็บคอ)

I’m coming down with a cold
ผมเริ่มจะเป็นหวัดแล้ว

We have all come down with a fever
เราทั้งหลายมีอาการไข้สุง

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

22/10/2014

ส่งความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น