100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel }

เรียน 100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel } ฝึกทั้งการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน ให้เก่งภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว เรียนรู้คำศัพ/วลี/ประโยค/คำถาม/คำตอบ ที่ใช้บ่อยสำหรับการท่องเที่ยว เตรียมตัวให้พร้อมไปเที่ยวทั่วโลกด้วยทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง...

เรียนภาษาอังกฤษฟรี จากพื้นฐานถึงคล่อง วีดีโอ 10 ชั่วโมง

เรียนภาษาอังกฤษจากพื้นฐานถึงคล่อง เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมประโยคที่ใช้บ่อยๆ วลีและสำนวนรวมถึงคำแสลงและคำพูดในชีวิตประจำวัน ฝึกการพูดออกเสียงให้ชัดขึ้นและมั่นใจขึ้น เพียงแค่ตั้งใจดูวีดีโอนี้และจดเนื้อหาในสมุด เรียนฟรี สะดวกสบายที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก้ได้ สิ่งที่สำคัญ...

learning attitude

ผมขอแบ่งปันความคิดเกี่ยวกับการเรียนภาษานะครับ สำหรับผม ไม่มีใครเป็น เจ้าของภาษา ในภาษาอังกฤษ เราไม่มีคำนี้ แต่เป็นคำว่า native ซึ่งแค่หมายถึง คนที่ใช้ภาษานั้นเป็นภาษาหลัก เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของภาษา คนเราจะเป็นเจ้าของ ‘ภาษา’ ได้อย่างไหร่ล่ะ คุณซื้อมันมาหรืออย่างไหร่...

100 บทเรียนผู้เริ่มต้น English

Hello and welcome to 100 basic English lessons สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ 100 บทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นภาษาอังกฤษ Basic English for children and beginners ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนทุกวัยสามารถใช้วิดีโอนี้เป็นการเริ่มต้นภาษาอังกฤษนะครับ Lesson structure...

Top 5 Phrases

Top 5 Introduction Phrases วลีการแนะนำตัว Top 5 Greeting Phrases วลีการทักทาย Top 5 Time Phrases วลีเกี่ยวกับเวลา Top 5 Feelings Phrases วลีเกี่ยวกับความรู้สึก Top 5 Family Phrases วลีเกี่ยวกับครอบครัว Top 5 Weather Phrases วลีเกี่ยวกับสภาพอากาศ Top 5 Shopping Phrases...