100 Verbs กริยา 100 คำ | English by Chris

100 Verbs กริยา 100 คำ

คำกริยา verb คืออะไร คำถามนี้ง่ายมาก คำกริยา verb คือ การกระทำ
คำอธิบายอย่างละเอียดก็คือ คำกริยาแสดงอาการของนามหรือสรรพนามเพื่อบ่งบอกว่า ทำอะไร
แต่อย่าลืมว่า verb มีหลายรูปแบบด้วย

regular verb คำกริยาปกติ
ช่อง 2/3 แค่เติม -ed ท้ายคำจากช่อง 1
wait / waited / waited
I waited 1 hour for you to come. ฉันรอคุณมาเป็นเวลา 10 นาที

irregular verb คำกริยาอปกติ
ช่อง 1/2/3 มีรูปแบบเฉพาะ
กิน = eat / ate / eaten
I like to eat pizza. ผมชอบกินพิซซ่า
Yesterday, I ate pizza. เมื่อวานผมกินพิซซ่า
I have just eaten pizza. ผมเพิ่งกินพิซซ่าเสร็จพอดี

adverb คำขยายกริยา
ส่วนมาก ก็แต่เติม -ly ท้าย adjective คำคุณศัพท์
เช่น slow ช้า (adj) ก็จะกลายเป็น slowly อย่างช้าๆ (adv)
Please speak slowly. กรุณาพูดช้าๆ หน่อย

modal verb กริยาช่วย (บอกเจตนาอารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกริยา)
เช่น want อยาก / need ต้องการ / must จำเป็นต้อง
I want to go. ผมอยากไป
I need to go. ผมต้องการไป
I must go. ผมจำเป็นต้องไป

auxiliary verb กริยาช่วย (บอกกาลเวลาของกริยา)
เช่น was / am / will (be)
I was angry yesterday. เมื่อวานผมรู้สึกโกรธ
I am sad today. วันนี้ผมรู้สึกเศร้า
I will be happy tomorrow. พรุ่งนี้ผมจะรู้สึกมีความสุข

ต่อไปนี้ ผมจะสอน 100 คำกริยาที่ใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันพร้อมประโยคตัวอย่าง
ขอให้คุณตั้งใจเรียนนะครับ

ชุดหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ – ชุดสุดคุ้ม!

1-10

 

อ่าน Read

ฉันชอบอ่านหนังสือ ได้ความรู้ใหม่ๆ

I like to read, I learn new things.

 

เขียน Write

เธอเขียนสวย (ลายมือสวยดี)

You write very nice.

 

เรียน Learn

ฉันเรียนภาษาอังกฤษกับ Englishbychris.com

I learn English with EnglishByChris.com

 

กิน Eat

ฉันหิว ไปกินกันเถอะ

I am hungry, let’s eat!

 

ดื่ม Drink

ฉันหิวน้ำ ฉันต้องการดื่มอะไรสักอย่าง

I am thirsty, I need to drink something.

 

สอน Teach

คุณช่วยสอนภาษาอังกฤษให้ฉันหน่อยได้ไหม

Can you teach me English please?

 

ชอบ Like

ฉันชอบช็อกโกแลตเค้กมากๆ

I really like chocolate cake!

 

ดู Watch

คุณอยากไปดูหนังกับฉันไหม

Do you want to go watch a movie with me?

 

มอง Look at

คุณต้องมองซ้ายขวาก่อนที่จะข้ามถนน

Look both ways before crossing the road.

 

เห็น See

ฉันมองไม่เห็นอะไรเลย

I can’t see anything.

 

11-20

 

ต้องการ Need

ฉันต้องการความช่วยเหลือ

I need some help.

 

ต้อง Must

คุณต้องไปตอนนี้เลย

You must go now.

 

ควร Should

คุณควรทำตามที่เขาสั่ง

You should do as he says.

 

อยาก Want

ฉันไม่อยากไป

I don’t want to go.

 

พูด Speak

ช่วยพูดช้าๆ ฉันฟังไม่ทัน

Please speak slowly, I don’t get what you’re saying.

 

พูดคุย Talk

คุณว่างไหม ฉันอยากพูดคุยกับเธอ

Are you free? I want to talk with you?

 

บอก Say

คุณบอกว่ายังไงนะ ฉันฟังไม่ออก

What did you say? I didn’t hear you.

 

ฟัง Listen

คุณต้องตั้งใจฟังเวลาครูพูดอยู่

You must listen when the Teacher is speaking.

 

ได้ยิน Hear

คุณได้ยินเสียงนั้นไหม

Can you hear that?

 

ได้กลิ่น / ดม Smell

ฉันชอบดมดอกไม้สดๆ มันหอม

I like to smell fresh flowers, they smell nice.

 

21-30

 

ชิม Taste

คุณอยากชิมไหม

Do you want to taste?

 

แตะ / สัมผัส Touch

ห้ามแตะอะไรนะ

Don’t touch anything.

 

รู้สึก Feel

ฉันรู้สึกไม่สบาย

I don’t feel well.

 

สูบ Smoke

คุณห้ามสูบบุหรี่ที่นี่

You can’t smoke here.

 

เรียก / โทร Call

คุณเรียกชื่อฉันหรือเปล่า

Did you call my name?

 

สั่ง Order

คุณอยากสั่งอะไร

What do you want to order?

 

ซื้อ Buy

ฉันซื้อมันไม่ได้ เงินฉันไม่พอ

I can’t buy it, I don’t have enough money.

 

ขาย Sell

คุณจะขายรถของคุณเมื่อไหร่

When will you sell your car?

 

รู้/รู้จัก/ทราบ Know

คุณรู้จักคนนี้ไหม

Do you know this person?

 

จำ Remember

ฉันจำคุณไม่ได้

I can’t remember you.

 

31-40

 

ลืม Forget

อย่าลืมปิดประตูด้วยนะ

Don’t forget to close the door.

 

แปล Translate

ฉันแปลประโยคนี้ไม่ออก

I can’t translate this sentence.

 

เช่า Rent

แถวนี้มีร้านมอเตอร์ไซค์ให้เช่าไหม

Are there any motorbikes for rent shops around here?

 

เจอ/พบ Meet

ฉันตั้งตารอคอยที่จะเจอเธอ

I look forward to meet you.

 

แพ้/ทำ..หาย Lose

ฉันไม่อยากแพ้เธอ

I don’t want to lose to you.

 

ชนะ Win

ฉันคิดว่าเราจะชนะแน่ๆ

I think we will win for sure!

 

ช่วย Help

คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม

Can you help me please?

 

รอ/คอย Wait

กรุณารอสักครู่

Please wait a moment.

 

ไป Go

เราสามารถไปได้หรือยัง

Can we go yet?

 

มา Come

คุณมาอย่างไร

How did you come here?

 

41-50

 

ถึง Arrive

เราจะถึงกี่โมง

What time will we arrive?

 

ออก Depart

รถไฟออกกี่โมง

What time does the train depart?

 

หวัง Hope

ฉันหวังว่าอย่างนั้นเช่นกัน

I hope so too.

 

ตาม Follow

ตามฉันไป

Follow me.

 

นำ Lead

คุณช่วยนำทางให้ฉันหน่อยได้ไหม

Can you lead the way for me please?

 

เปลี่ยน Change

คุณห้ามเปลี่ยนใจอีกนะ

You can’t change your mind again.

 

ห้าม Forbid

ฉันสั่งห้ามคุณเข้าไป

I forbid you to enter.

 

บิน Fly

นกอินทรีสามารถบินเร็วมาก

Eagles can fly very fast.

 

ว่ายน้ำ Swim

ฉันว่ายน้ำไม่เป็น

I can’t swim.

 

พัง / แตก / หัก Break

อย่าทำมันพังนะ มันแพงมาก

Don’t break it, it’s very expensive.

 

51-60

 

ใช้ Use

ฉันขอใช้มือถือของคุณหน่อยได้ไหม

Can I use your phone please?

 

เชื่อ Believe

คุณเชื่อไหมว่า เราทุกคนมีเนื้อคู่กัน

Do you believe we all have a soul-mate?

 

ไว้ใจ Trust

ฉันไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า

I don’t trust strangers.

 

อธิบาย Explain

ฉันไม่เข้าใจ ช่วยอธิบายให้ฉันหน่อย

I don’t understand, please explain it to me.

 

ขับ Drive

วันนี้ฉันต้องขับรถไปไกล

I must drive far today.

 

ล้าง/ซัก/สระ Wash

รถของคุณสกปรก ล้างมันได้แล้วนะ

Your car is dirty, wash it already.

 

ใส่/สวม Wear

ฉันชอบใส่เสื้อตัวนี้

I like to wear this shirt.

 

เอามา Bring

ช่วยเอาหนังสือของฉันมาด้วยนะ

Please bring my book too.

 

เอาไป/พา Take

ฝนตกอยู่นะ เอาร่มติดตัวไปด้วย

It’s raining, take an umbrella too.

 

เตรียม Prepare

ฉันต้องเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง

I must prepare myself for the journey.

 

61-70

 

เยี่ยมเยือน Visit

ว่างๆ มาเยี่ยมฉันบ้างนะ

Come visit me when you’re free.

 

เดินทาง Travel

ฉันชอบเดินทางไปประเทศต่างๆ

I like to travel to different countries.

 

กอด Hug

ขอกอดหน่อยได้ไหม

Can I hug you?

 

จูบ Kiss

ฝากจูบลูกสาวของฉันด้วยนะ

Kiss to my daughter for me.

 

เต้น Dance

ฉันเต้มไม่เก่ง

I can’t dance well.

 

ให้ Give

เอาคืนมาสิ (คืนมาให้ฉัน)

Give it back!

 

คิดถึง/พลาด Miss

ฉันคิดถึงเธอ

I miss you.

 

หัวเราะ Laugh

คุณหัวเราะเสียงดังมาก

You laugh so loudly.

 

ถาม Ask

ฉันขอถามคุณอะไรหน่อยได้ไหม

Can I ask you something?

 

ตอบ Answer

คุณจะตอบคำถามของฉันหรือไม่

Will you answer my question or not?

 

71-80

 

คิด Think

อย่าคิดมาก

Don’t think about it too much.

 

คิดเงิน Charge

คุณคิดเงินเท่าไหร่

How much do you charge?

 

เคลื่อนไหว / ย้าย Move

อีกไม่นานฉันต้องย้ายบ้านไปอังกฤษ

I have to move to England soon.

 

รัก Love

ฉันรักเธออย่างที่เธอเป็น

I love you just as you are.

 

จ่าย Pay

คุณต้องจ่ายที่เคาน์เตอร์

You must pay at the counter.

 

เล่น Play

เย็นนี้คุณควรมาเล่นฟุตบอลกับพวกเรานะ มันสนุกดี

This evening you should come play football with us, it’s fun!

 

ทิ้ง…ไว้ Leave

ทิ้งมันไว้ที่นี่ก็ได้

Leave it here.

 

วาง Place

คุณวางแว่นตาของฉันไว้ที่ไหน

Where did you place my glasses?

 

ยิ้ม Smile

เธอยิ้มสวยมากๆ

You smile very nicely.

 

ทำงาน Work

วันนี้ฉันไม่ว่าง ฉันต้องทำงาน

I am not free today, I must work.

 

81-90

 

ผลัก Push

กรุณาผลักประตูเบาๆ

Please push the door softly.

 

ดึง Pull

ดึงเชือกแรงๆ เลย

Pull the rope strongly.

 

ขว้าง Throw

ขว้างลูกบอลนั้นให้ฉันหน่อย

Please throw me the ball.

 

รับ/จับ Catch

แมวของฉันชอบไล่จับหนูในบ้านของฉัน

My cat likes to catch mice in my house.

 

ตรวจ Check

ฉันต้องการตรวจสอบใบขับขี่ของคุณ

I need to check your driver’s license.

 

ฆ่า Kill

เขาไม่กินเนื้อ เพราะเขาไม่อยากให้ใครฆ่าสัตว์

He doesn’t eat meat because he doesn’t want anybody to kill animals.

 

ขโมย Steal

ไม่มีใครสามารถขโมยรถคันนี้ได้หรอก มันปลอดภัยแน่ๆ

Nobody can steal this car, it’s safe for sure.

 

กลับไป Go back

ดึกแล้ว ฉันต้องกลับบ้านดีกว่า

It’s late, I had better go back home.

 

ทาย/เดา Guess

ให้ทายสิ

Take a guess

 

รีบ Hurry

คุณต้องรีบ คุณสายแล้ว

You must hurry, you’re late!

 

91-100

 

เลือก Choose

ฉันเลือกไม่ถูกเลย

I don’t know which one to choose.

 

ตัดสินใจ Decide

ฉันจะติดสินใจแทนเธอ

I will decide for you.

 

สัญญา Promise

สัญญากับฉันว่า จะไม่ทำอีกที

Promise me you won’t do it again.

 

โกหก Lie

บังอาจคุณโกหกฉัน

How dare you lie to me!

 

แสดง/ทำตัว Act

อย่าทำตัวอย่างนี้ มันไม่สุภาพ

Don’t act like this, it’s rude.

 

เจ็บ Hurt

คุณเจ็บไหม

Are you hurt?

 

ฝึก/หัด Practice

ฉันฝึกภาษาอังกฤษทุกวันกับ Englishbychris.com

I practice my English everyday with Englishbychris.com

 

ให้ยืม Lend

ฉันจะให้คุณยืมรถของฉันก็ได้

I will lend you my car.

 

ยืม Borrow

ฉันขอยืมปากกาหน่อยได้ไหม

Can I borrow a pen please?

 

หมายความ Mean

คุณหมายความว่าอย่างไร

What do you mean?

เข้าสู่ระบบ