100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ความรู้รอบโลก { World knowledge }

vid 91/100 England ประเทศอังกฤษ England is located in Europe. ประเทศอังกฤษอยู่ในทวีปยุโรป The capital city of England is London. เมืองหลวงของประเทศอังกฤษคือลอนดอน People from England use English to communicate. คนจากประเทศอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร The currency...

100/100 Israel ประเทศอิสราเอล

vid Israel is located in Asia. ประเทศอิสราเอลอยู่ในทวีปเอเชีย The capital city of Israel is Jerusalem. เมืองหลวงของประเทศอิสราเอลคือเยรูซาเลม People from Israel use Hebrew to communicate. คนจากประเทศอิสราเอลใช้ภาษาฮีบรูในการสื่อสาร The currency of Israel is Shekel....

99/100 Russia ประเทศรัสเซีย

vid Russia is located in Europe and Asia. ประเทศรัสเซียอยู่ในทวีปยุโรปและเอเชีย The capital city of Russia is Moscow. เมืองหลวงของประเทศรัสเซียคือมอสโก People from Russia use Russian to communicate. คนจากประเทศรัสเซียใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสาร The currency of Russia...

98/100 Egypt ประเทศอียิปต์

vid Egypt is located in Africa. ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา The capital city of Egypt is Cairo. เมืองหลวงของประเทศอียิปต์คือไคโร People from Egypt use Arabic to communicate. คนจากประเทศอียิปต์ใช้ภาษาอารบิกในการสื่อสาร The currency of Egypt is Egyptian pound...

97/100 Italy ประเทศอิตาลี

vid Italy is located in Europe. ประเทศอิตาลีอยู่ในทวีปยุโรป The capital city of Italy is Rome. เมืองหลวงของประเทศอิตาลีคือโรม People from Italy use Italian to communicate. คนจากประเทศอิตาลีใช้ภาษาอิตาลีในการสื่อสาร The currency of Italy is Euro....