100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ความรู้สึก { Feelings } | English by Chris

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ความรู้สึก { Feelings }

YouTube video

1. Happy มีความสุข

What makes you happy?
อะไรทำให้คุณมีความสุข

Money can’t buy happiness.
เงินไม่สามารถซื้อความสุขได้

Your smile makes me feel happy.
รอยยิ้มของเธอทำให้ผมมีความสุข

I’m so glad you could come.
ผมดีใจมากที่คุณมาได้

He’s a very cheerful person who likes to make jokes.
เขาเป็นคนร่าเริงที่ชอบเล่นมุขตลก

I’m delighted that I passed the test.
ผมดีใจมากที่ผมสอบผ่าน

The boss was very pleased with my work.
เจ้านายพอใจมากกับผลงานของผม

Everybody was joyful to hear the good news.
ทุกคนมีความสุขมากเมื่อได้ยินข่าวดี

She was thrilled to be pregnant.
เธอตื่นเต้นดีใจมากที่ท้อง

This song helps me feel upbeat.
เพลงนี้ทำให้ผมรู้สึกคึกคักและมีความสุข

เพจนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น
สนใจสินค้า 1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ
สามารถสั่งซื้อได้ที่

1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ

เข้าสู่ระบบ