100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel }

เรียน 100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel } ฝึกทั้งการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน ให้เก่งภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว เรียนรู้คำศัพ/วลี/ประโยค/คำถาม/คำตอบ ที่ใช้บ่อยสำหรับการท่องเที่ยว เตรียมตัวให้พร้อมไปเที่ยวทั่วโลกด้วยทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง...

เรียนภาษาอังกฤษฟรี จากพื้นฐานถึงคล่อง วีดีโอ 10 ชั่วโมง

เรียนภาษาอังกฤษจากพื้นฐานถึงคล่อง เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมประโยคที่ใช้บ่อยๆ วลีและสำนวนรวมถึงคำแสลงและคำพูดในชีวิตประจำวัน ฝึกการพูดออกเสียงให้ชัดขึ้นและมั่นใจขึ้น เพียงแค่ตั้งใจดูวีดีโอนี้และจดเนื้อหาในสมุด เรียนฟรี สะดวกสบายที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก้ได้ สิ่งที่สำคัญ...

100 บทเรียนผู้เริ่มต้น English

Hello and welcome to 100 basic English lessons สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ 100 บทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นภาษาอังกฤษ Basic English for children and beginners ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนทุกวัยสามารถใช้วิดีโอนี้เป็นการเริ่มต้นภาษาอังกฤษนะครับ Lesson structure...

100 Days English Vocabulary Learning 100 วันเก่งภาษาอังกฤษ

The คำนำหน้าคำนามเพื่อระบุเจาะจง About ten people will come. จะมีประมาณสิบคนมา Across from the bank. ตรงข้ามธนาคาร All of it. ทั้งหมด Clothes เสื้อผ้า Hat หมวก Helmet หมวกกันน๊อค Are you hungry? คุณหิวไหม Read อ่าน I like to read, I learn new things. ฉันชอบอ่านหนังสือ...

400 คำถามภาษาอังกฤษ

คำถามภาษาอังกฤษที่ฝรั่งใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้าง การสนทนาส่วนมากประกอบด้วยคำถาม เพราะฉะนั้นถ้าหากเรารู้คำถามที่ใช้บ่อยๆ เราจึงสามารถสื่อสารและสนทนาได้อย่างดี ต่อไปนี้ ผมจะสอน 400 คำถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 20 หัวข้อ...