เรียนภาษาอังกฤษฟรี จากพื้นฐานถึงคล่อง วีดีโอ 10 ชั่วโมง

เรียนภาษาอังกฤษจากพื้นฐานถึงคล่อง เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมประโยคที่ใช้บ่อยๆ วลีและสำนวนรวมถึงคำแสลงและคำพูดในชีวิตประจำวัน ฝึกการพูดออกเสียงให้ชัดขึ้นและมั่นใจขึ้น เพียงแค่ตั้งใจดูวีดีโอนี้และจดเนื้อหาในสมุด เรียนฟรี สะดวกสบายที่ไหนก็ได้ เมื่อไหร่ก้ได้ สิ่งที่สำคัญ...

100 บทเรียนพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น English

Hello and welcome to 100 basic English lessons สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ 100 บทเรียนสำหรับผู้เริ่มต้นภาษาอังกฤษ Basic English for children and beginners ไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนทุกวัยสามารถใช้วิดีโอนี้เป็นการเริ่มต้นภาษาอังกฤษนะครับ Lesson structure...

100 Sentence Structures 100 โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

1. according to ตาม โครงสร้างประโยค According to + Sub, + there is a + clause. ตัวอย่างประโยค 1 According to the news, there is a financial crisis. ตามรายงานข่าว มีวิกฤตทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างประโยค 2 According to the report, there is a problem with the system. ตามรายงาน...

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษ English Conversations

100 บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่แค่ท่องคำศัพท์และเตรียมเรื่องไวยากรณ์ เพราะในชีวิตประจำวันการสื่อสารประกอบด้วยบทสนทนาเล็กๆ น้อยๆ เพราะฉะนั้นผมจึงจะจัดทำ 100 บทสนทนาที่มักพบเจอมากที่สุดในชีวิตประจำวัน...