25 สถานที่ คำศัพท์ / คำถาม / วลี

สนามบิน Airport 01:55 ธนาคาร Bank 08:38 ร้านบาร์ Bar 13:15 สถานีรถเมล์ Bus station 17:29 ร้านกาแฟ Café 22:45 โบสถ์ Church 28:08 โรงหนัง Cinema 32:07 ห้าง Shopping center 37:57 ร้านตัดผม Hairdressers 44:06 โรงพยาบาล Hospital 49:25 โรงแรม Hotel 56:09 ตรวดคนเข้าเมือง...

Train station สถานีรถไฟ

Vocabulary คำศัพท์ Timetable ตารางเวลา Single ticket ตั๋วทางเดียว Return ticket ตั๋วไปกลับ Ticket office สำนักงานขายตั๋ว Seat ที่นั่ง Luggage rack ช่องใส่กระเป๋าเดินทาง First class ชั้นหนึ่ง Second class ชั้นสอง Ticket inspector พนักงานตรวจตั๋ว Compartment...

Library ห้องสมุด

Vocabulary คำศัพท์ Apply สมัคร Author ผู้เขียน Book หนังสือ Borrow ยืม Category ประเภท Fine ค่าปรับ Lend ให้ยืม Librarian บรรณารักษ์ Library card บัตรห้องสมุด Magazine นิตยสาร Newspaper หนังสือพิมพ์ Novel นวนิยาย Row แถว Shelf ชั้นวางหนังสือ Title ชื่อเรื่อง 5...

bar บาร์

Vocabulary คำศัพท์ Alcohol แอลกอฮอล์ Bar บาร์ Barmaid พนักงานขายเหล้า Barman พนักงานขายเหล้า Beer เบียร์ Beer mat ที่รองแก้วเบียร์ Bottle ขวด Can กระป๋อง Cocktail ค็อกเทล Draft beer เบียร์ซึ่งรองมาจากในถังหรือจากก๊อก Drunk เมา Hangover เมาค้าง Pub ผับ Red wine ไวน์แดง...

Petrol Station ปั๊มน้ำมัน

Vocabulary คำศัพท์ Petrol น้ำมัน Petrol tanker รถน้ำมัน Oil น้ำมันเครื่อง Petrol tank ถังน้ำมัน Petrol pump เครื่องเติมน้ำมัน Air pump เครื่องเติมยาง Car bonnet กระโปรงหน้ารถ Car boot กระโปรงหลังรถ Car engine เครื่องรถยนต์ Windshield กระจกหน้ารถยนต์ Side mirrors...