100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel }

, ,

เรียน 100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel }
ฝึกทั้งการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน ให้เก่งภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว
เรียนรู้คำศัพ/วลี/ประโยค/คำถาม/คำตอบ ที่ใช้บ่อยสำหรับการท่องเที่ยว
เตรียมตัวให้พร้อมไปเที่ยวทั่วโลกด้วยทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เอาตัวรอดแน่นอน!
แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อหลักสำหรับการท่องเที่ยวดังนี้
เตรียมตัวไปเที่ยว, ที่สนามบิน. ตรวจคนเข้าเมือง ,เรียกแท็กซี่, ที่โรงแรม, วัฒนธรร, ท้องถิ่น. การบอกทาง, การชมสถานที่ต่างๆ, พบเจอคนใหม่ ,เล่าเรื่องทริป

กดเวลาเพื่อข้ามไปที่บทเรียน
1. Planning a trip เตรียมตัวไปเที่ยว 00:04:27
2. At the airport ที่สนามบิน 00:07:45
3. Immigration ตรวจคนเข้าเมือง 00:11:18
4. Getting a taxi เรียกแท็กซี่ 00:13:26
5. At the hotel ที่โรงแรม 00:16:11
6. Local culture วัฒนธรรมท้องถิ่น 0:20:11
7. Directions การบอกทาง 00:23:49
8. Sightseeing การชมสถานที่ต่างๆ 00:27:08
9. Meeting new people พบเจอคนใหม่ 00:30:35
10. Telling friends about the trip เล่าเรื่องทริป 00:32:48

สูตรวิธีการเรียนภาษาที่ช่วยให้จำได้จริง
มี 6 ขั้นตอน เรียน 7 วัน

ขั้นตอน 1 –
ดูวีดีโอ ตั้งใจฟังดีๆ และพูดตาม

ขั้นตอน 2 –
จดเนื้อหาบทเรียน ไว้ในสมุด

ขั้นตอน 3 –
อ่านเนื้อหาบทเรียน
ด้วยตัวเอง ออกเสียงดังๆ
อ่านไทย x1
อ่านอังกฤษ x2

ขั้นตอน 4 –
ปิดภาษาไทย
อ่านอังกฤษ-แปลเป็นไทย
จากนั้นดูเฉลย

ขั้นตอน 5 –
ปิดภาษาอังกฤษ
อ่านไทย-แปลเป็นอังกฤษ
จากนั้นดูเฉลย

ขั้นตอน 6 –
อ่านเนื้อหาบทเรียน
เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆ

6 ขั้นตอน : แบ่งออกเป็น 7 วันดังนี้

Day 1 – ขั้นตอน = 1,2,3
Day 2 – ขั้นตอน = 1,33
Day 3 – ขั้นตอน = 1,4
Day 4 – ขั้นตอน = 1,5
Day 5 – ขั้นตอน = 1,4,5
Day 6 – ขั้นตอน = 1,3,4,5
Day 7 – ขั้นตอน = 6

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

08/09/2020