100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel } | English by chris

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel }

เรียน 100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel }
ฝึกทั้งการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน ให้เก่งภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว
เรียนรู้คำศัพ/วลี/ประโยค/คำถาม/คำตอบ ที่ใช้บ่อยสำหรับการท่องเที่ยว
เตรียมตัวให้พร้อมไปเที่ยวทั่วโลกด้วยทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เอาตัวรอดแน่นอน!
แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อหลักสำหรับการท่องเที่ยวดังนี้
เตรียมตัวไปเที่ยว, ที่สนามบิน. ตรวจคนเข้าเมือง ,เรียกแท็กซี่, ที่โรงแรม, วัฒนธรร,
ท้องถิ่น. การบอกทาง, การชมสถานที่ต่างๆ, พบเจอคนใหม่ ,เล่าเรื่องทริป

VIDEO COMING SOON

กดเวลาเพื่อข้ามไปที่บทเรียน
1. Planning a trip เตรียมตัวไปเที่ยว 00:04:27

Our budget for this trip is 100,000 baht.
งบประมาณสำหรับทริปนี้คือ 1 แสน บาท

Have you ever been to Japan before?
คุณเคยไปญี่ปุ่นมาก่อนไหม

I want to go to Paris, it’s such a romantic city.
ผมอยากไปปารีส มันเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก

I think we should rent a car too.
ผมว่า เราควรเช่ารถด้วยนะ

I recommend going with a tour group, it’s more worthwhile.
ผมแนะนำให้ไปกับกลุ่มท่องเที่ยว จะคุ้มกว่า

A return flight will cost 20,000 baht.
ราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับ 2 หมื่นบาท

I can take 20 days holiday leave this year.
ปีนี้ผมสามารถขอลาได้ 20 วัน

The best time to visit England is from June to August.
เวลาที่ดีที่สุดไปเที่ยวอังกฤษคือช่วงระหว่างมิถุนายนถึงสิงหาคม

Do you know any friends who wanna tag along?
คุณมีเพื่อนที่อยากไปด้วยบ้างไหม

I can’t wait for this trip, it’s gonna be awesome!
รอไปทริปนี้ไม่ไหวแล้ว จะต้องสุดยอดแน่ๆ เลย

2. At the airport ที่สนามบิน 00:07:45

Where is my check-in counter?
เคาน์เตอร์เช็คอินเที่ยวบินของผมอยู่ตรงไหนครับ

May I see your passport please.
ขอดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยครับ

Would you like an aisle seat or a window seat?
คุณอยากได้ที่นั่งริมหน้าต่างหรือริมทางเดินครับ

The flight gate is 52A, gates will close 15 minutes before departure.
ประตูเที่ยวบินของคุณคือ 52A และจะปิด 15 นาทีก่อนเดินทางครับ

Please remove your phone and wallet from your pockets.
กรุณาเอามือถือและกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋ากางเกงครับ

Your hand luggage is overweight.
กระเป๋าขึ้นเครื่องของคุณมีน้ำหนักเกินครับ

All passengers for flight TG255 may now board at gate 52A.
ผู้โดยสารทั้งหลายของเที่ยวบิน TG255 สามารถขึ้นเครื่องได้ที่ประตูหมายเลข 52A ครับ

Please fasten your seatbelt.
กรุณาคาดเข็มขัดครับ

Adjust your seat to the upright position and close the window shade.
ปรับที่นั่งของท่านให้อยู่ในระดับตรง และปิดม่านหน้าต่างครับ

Would you like anything to eat and drink?
รับเครื่องดื่มหรืออาหารไหมครับ

3. Immigration ตรวจคนเข้าเมือง 00:11:18

Please line up there.
กรุณาเข้าแถวที่นั่นครับ

Please fill out this form.
ช่วยกรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยครับ

Please have your passport ready.
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางให้พร้อมครับ

What’s the purpose of your visit?
คุณมีจุดมุ่งหมายอะไรในการมาที่นี่ครับ

Have you ever been here before?
คุณเคยมาเที่ยวที่นี่มาก่อนไหมครับ

Do you have a visa?
คุณมีวิซ่าไหมครับ

Where will you be staying?
คุณจะพักที่ไหนครับ

How long will you be staying here?
คุณจะพักอยู่ที่นี่นานแค่ไหนครับ

Who are you traveling with?
คุณเดินทางมากับใครครับ

Have a nice stay.
เที่ยวให้สนุกนะครับ

4. Getting a taxi เรียกแท็กซี่ 00:13:26

You can get a taxi by phone or via an app.
คุณสามารถโทรเรียกแท็กซี่หรือผ่านแอปก็ได้ครับ

Where would you like to go?
คุณอยากไปไหนครับ

I’d like to go to the airport, please.
ผมอยากไปสนามบินครับ

Excuse me, you haven’t started the meter yet.
ขอโทษครับ คุณยังไม่ได้กดมิเตอร์ครับ

I’d like to take the express way, please.
ผมขอขึ้นทางด่วนครับ

Excuse me, could you stop by a 7/11 for a moment?
ขอโทษครับ ขอแวะเซเว่นแปบนึงได้ไหมครับ

Excuse me, how much longer till we arrive?
ขอโทษครับ อีกนานแค่ไหนกว่าจะถึงครับ

There is a traffic jam ahead.
ข้างหน้ารถติดครับ

How much is the fare?
ค่า (แท็กซี่) เท่าไหร่ครับ

Keep the change, thank you!
ไม่ต้องถอนเงิน ขอบคุณครับ

5. At the hotel ที่โรงแรม 00:16:11

Do you have any rooms available?
ที่นี่มีห้องว่างไหมครับ

Do you have a reservation?
คุณจองห้องไว้ล่วงหน้าไหมครับ

How many nights will you be staying?
คุณจะพักกี่คืนครับ

Breakfast is included.
รวมอาหารเช้าด้วยครับ

May I have your room number, please.
ขอหมายเลขห้องครับ

Where is the swimming pool?
สระว่ายน้ำอยู่ที่ไหนครับ

Excuse me, I’ve lost my room key.
ขอโทษครับ ผมทำกุญแจห้องหาย

Excuse me, the air conditioning isn’t working.
ขอโทษครับ แอร์ห้องผมไม่ทำงานครับ

Can you send the maid to clean my room now.
คุณช่วยส่งแม่บ้านให้ทำความสะอาดห้องผมได้ไหมครับ

We are ready to check out now.
พวกเราพร้อมที่จะเช็คเอาท์

6. Local culture วัฒนธรรมท้องถิ่น 0:20:11

Thai people greet each other with a bow of the hands.
คนไทยทักทายกันด้วยการยกมือไหว้

Westerners greet each other with a hand shake.
ชาวตะวันตกทักทายกันด้วยการจับมือ

You should say ‘Please’ and ‘Thank you’ often, it’s polite.
คุณควรพูด ‘กรุณา’ และ ‘ขอบคุณ’ บ่อย มันสุภาพดี

Don’t point at people, it’s rude.
อย่าชี้นิ้วใส่คน มันไม่สุภาพ

When in Rome, do as Romans do.
เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

What do you think of Thai culture?
คุณคิดว่าอย่างไรกับวัฒนรรมไทย

I think Thai culture is very interesting.
ผมคิดว่าวัฒนรรมไทยน่าสนใจมาก

It’s Thai tradition to have a new house moving-in ceremony.
พิธีขึ้นบ้านใหม่เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทย

In western society, most children leave home around 18 years old.
ในสังคมชาวตะวันตก เด็กส่วนมาก จะย้ายออกจากบ้านเมื่ออายุ 18 ปี

Most Thais are Buddhist.
คนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ

7. Directions การบอกทาง 00:23:49

Oh no, I think I’m lost!
โอ้ไม่ ผมคิดว่าผมหลงทาง

Excuse me, do you know the way to the Big C supermarket?
ขอโทษครับ คุณรู้ทางไปบิ๊กซีไหมครับ

Yes, go along this road and you’ll see Big C supermarket on the right.
ไปตามถนนนี้ แล้วจะเจอบิ๊กซีอยู่ขวามือ

Sorry, I’m not from around here.
ขอโทษครับ ผมไม่ได้เป็นคนแถวนี้

Can you send me your location in LINE?
คุณช่วยส่งที่อยู่ทางไลน์ให้หน่อย

Excuse me, is there a car park around here?
ขอโทษครับ แถวนี้มีที่จอดรถไหมครับ

Go straight to the intersection, then turn left.
ตรงไปถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้าย

7/11 is on the corner at the start of the soi.
เซเว่นอยู่หัวมุมตรงปากซอย

My house is opposite the university.
บ้านของผมอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัย

Make a U-turn at the traffic lights.
กลับรถที่ไฟจราจร

8. Sightseeing การชมสถานที่ต่างๆ 00:27:08

What places would you like to go see?
คุณอยากไปชมสถานที่ที่ไหนบ้าง

I’d like to go see Kwan Riam floating market.
ผมอยากไปชมตลาดน้ำขวัญเรียม

Bangkok has many tourist attractions.
กรุงเทพมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

The Temple of the Emerald Buddha is a famous landmark.
วัดพระแก้วเป็นสถานที่มีชื่อเสียง

I think we should take a bus tour of the city.
ผมคิดว่าเราควรนั่งรถบัสชมรอบๆ เมืองนี้

I want to get a selfie in front of this statue.
ผมอยากถ่ายรูปตัวเองข้างหน้ารูปปั้นนี้

Have you been to London’s natural history museum yet?
คุณเคยไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติในลอนดอนไหม

Wow! Look over there, that’s Big Ben.
โอ้โห ดูนั่นซิ นั่นคือหอนาฬิกาบิ๊กเบน

We want to hire a tour guide to take us around the country.
พวกเราอยากจ้างมัคคุเทศก์พาเราไปเที่ยวประเทศนี้

I really like this city’s architecture.
ผมชอบแนวสถาปัตยกรรมของเมืองนี้มากๆ เลย

9. Meeting new people พบเจอคนใหม่ 00:30:35

It’s a pleasure to meet you.
ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ

Which country are you from?
คุณมาจากประทศไหน

Where are you staying?
คุณพักอยู่ที่ไหน

Would you like to go have a coffee together?
คุณสะดวกไปดื่มกาแฟกันไหม

What places have you visited?
คุณไปท่องเที่ยวที่ไหนบ้างแล้ว

Can I add your facebook?
ผมขอแอดเฟสบุ๊คของคุณได้ไหม

I have been here for 5 days already.
ผมอยู่ที่นี่มา 5 วันแล้ว

You speak English so well!
คุณพูดภาษาอังกฤษเก่งมาก

Is this your first time here?
คุณมาที่นี่ครั้งแรกไหม

I hope you enjoy your time here.
ขอให้สนุกกับเวลาที่อยู่ที่นี่

10. Telling friends about the trip เล่าเรื่องทริป 00:32:48

How was your trip?
ไปเที่ยวมาเป็นไงบ้าง

It was great, I saw so many interesting places.
เยี่ยมมากเลย ผมเห็นสถานที่น่าสนใจมากมาย

Do you have any photos for me to see?
คุณมีรูปถ่ายให้ผมดูบ้างไหม

How much did your trip cost?
ทริปนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

How was the flight?
เที่ยวบินเป็นอย่างไรบ้าง

Did you like the local food?
คุณชอบอาหารท้องถิ่นที่นั่นไหม

My favorite place was a little café in downtown Paris.
ที่โปรดคือร้านกาแฟเล็กๆ ในใจกลางเมืองปารีส

We met some Thai people travelling there too.
เราได้พบเจอคนไทยขณะท่องเที่ยวที่นั่นด้วย

I bought this hat as a souvenir.
ผมซื้อหมวกใบนี้เป็นที่ระลึก

We stayed at a very posh hotel. The service was excellent!
เราพักที่โรงแรมหรูมาก บริการดีมากเลย

Sticky advertisement box