100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel } | English by Chris

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel }

YouTube video

เรียน 100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ท่องเที่ยว { Travel }
ฝึกทั้งการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน ให้เก่งภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว
เรียนรู้คำศัพ/วลี/ประโยค/คำถาม/คำตอบ ที่ใช้บ่อยสำหรับการท่องเที่ยว
เตรียมตัวให้พร้อมไปเที่ยวทั่วโลกด้วยทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เอาตัวรอดแน่นอน!
แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อหลักสำหรับการท่องเที่ยวดังนี้
เตรียมตัวไปเที่ยว, ที่สนามบิน. ตรวจคนเข้าเมือง ,เรียกแท็กซี่, ที่โรงแรม, วัฒนธรร,
ท้องถิ่น. การบอกทาง, การชมสถานที่ต่างๆ, พบเจอคนใหม่ ,เล่าเรื่องทริป

1. Planning a trip เตรียมตัวไปเที่ยว

Our budget for this trip is 100,000 baht.
งบประมาณสำหรับทริปนี้คือ 1 แสน บาท

Have you ever been to Japan before?
คุณเคยไปญี่ปุ่นมาก่อนไหม

I want to go to Paris, it’s such a romantic city.
ผมอยากไปปารีส มันเป็นเมืองที่แสนโรแมนติก

I think we should rent a car too.
ผมว่า เราควรเช่ารถด้วยนะ

I recommend going with a tour group, it’s more worthwhile.
ผมแนะนำให้ไปกับกลุ่มท่องเที่ยว จะคุ้มกว่า

A return flight will cost 20,000 baht.
ราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับ 2 หมื่นบาท

I can take 20 days holiday leave this year.
ปีนี้ผมสามารถขอลาได้ 20 วัน

The best time to visit England is from June to August.
เวลาที่ดีที่สุดไปเที่ยวอังกฤษคือช่วงระหว่างมิถุนายนถึงสิงหาคม

Do you know any friends who wanna tag along?
คุณมีเพื่อนที่อยากไปด้วยบ้างไหม

I can’t wait for this trip, it’s gonna be awesome!
รอไปทริปนี้ไม่ไหวแล้ว จะต้องสุดยอดแน่ๆ เลย

เพจนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น
สนใจสินค้า 1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ
สามารถสั่งซื้อได้ที่

1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ

 

เข้าสู่ระบบ