100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ทำงาน { Work } | English by Chris

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ทำงาน { Work }

YouTube video

 

เรียน 100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ทำงาน { Work }
ฝึกทั้งการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน ให้เก่งภาษาอังกฤษด้านการทำงาน เรียนรู้คำศัพ/วลี/ประโยค/คำถาม/คำตอบ
ที่ใช้บ่อยสำหรับการทำงาน เตรียมตัวให้พร้อมสู่โลกการทำงานด้วยทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
เพื่อเอาตัวรอดได้แน่นอน! แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อหลักสำหรับการทำงานดังนี้
สัมภาษณ์งาน พบกับเจ้านาย แก้ไขปัญหา นำเสนองาน พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน
ลาป่วย ถูกไล่ออก การเลื่อนขั้น คำชม คำติชม

1. Job interview สัมภาษณ์งาน

Which position are you applying for?
คุณสมัครงานตำแหน่งไหน

I’m applying for the accountant position.
ผมสมัครตำแหน่งนักบัญชี

How do you handle pressure?
คุณสามารถรับแรงกดดันจากการทำงานได้อย่างไร

I am calm and decisive.
ผมใจเย็นและสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด

How long would you intend on working for us?
คุณคิดว่าจะทำงานให้กับเรานานแค่ไหน

I would intend on working here for at least 2 years.
ผมคิดว่าจะทำงานที่นี่อย่างน้อย 2 ปี

What work experience have you had in this field?
คุณมีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาก่อนบ้างไหม

I used to work for a law firm analyzing the budgets.
ผมเคยทำงานที่สำนักงานกฎหมาย ด้านวิเคราะห์งบประมาณต่างๆ

Can you tell me about your education background?
คุณกรุณาบอกประวัติการศึกษาของคุณให้เราฟังได้ไหม

I graduated from Mahidol University with a bachelor’s degree.
ผมเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล

เพจนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น
สนใจสินค้า 1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ
สามารถสั่งซื้อได้ที่

1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ

 

เข้าสู่ระบบ