100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ การซื้อของ { Shopping } | English by Chris

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ การซื้อของ { Shopping }

YouTube video

เรียน 100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ การซื้อของ { Shopping }
ฝึกทั้งการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน ให้เก่งภาษาอังกฤษด้านการซื้อของ
เรียนรู้คำศัพ/วลี/ประโยค/คำถาม/คำตอบ ที่ใช้บ่อยสำหรับการทำงาน
เตรียมตัวสำหรับ shopping ด้วยทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
เพื่อเอาตัวรอดได้แน่นอน!
แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อหลักสำหรับการทำงานดังนี้
รายการซื้อของ การเปรียบเทียบ ส่วนลด จุดจ่ายเงิน การซื้อของออนไลน์
การส่งสินค้า การคืนสินค้า บริการลูกค้า รีวิว การต่อราคา

1. Shopping list รายการที่ต้องซื้อ

What do we need to buy?
เราต้องการซื้ออะไรบ้าง

I will check the fridge.
ผมจะไปดูที่ตู้เย็นก่อน

Do we still have any eggs left?
เรามีไข่เหลืออยู่เท่าไหร่

We have run out of milk already.
นมหมดแล้ว

We need to buy another bag of rice.
เราต้องซื้อข้าวอีกถุงหนึ่ง

We only have 1 loaf of bread left.
เรามีขนมปัง 1 ก้อนเหลืออยู่

We have enough sugar for at least another 2 weeks.
เรามีน้ำตาลพอสำหรับอย่างน้อยอีก 2 สัปดาห์

Are you sure we have written down all that we need to buy?
คุณแน่ใจว่าได้จดลงทุกสิ่งที่เราต้องการซื้อใช่ไหม

If we forget anything, we can stop by 7/11.
ถ้าเราลืมอะไร ก็ค่อยแวะเซเว่นก็ได้

I’ve saved the list on my phone.
ผมบันทึกสิ่งที่เราต้องการซื้อไว้ในมือถิอแล้ว

เพจนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น
สนใจสินค้า 1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ
สามารถสั่งซื้อได้ที่

1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ

 

เข้าสู่ระบบ