100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ การซื้อของ { Shopping }

เรียน 100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ การซื้อของ { Shopping }
ฝึกทั้งการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน ให้เก่งภาษาอังกฤษด้านการซื้อของ
เรียนรู้คำศัพ/วลี/ประโยค/คำถาม/คำตอบ ที่ใช้บ่อยสำหรับการทำงาน
เตรียมตัวสำหรับ shopping ด้วยทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
เพื่อเอาตัวรอดได้แน่นอน!
แบ่งออกเป็น 10 หัวข้อหลักสำหรับการทำงานดังนี้
รายการซื้อของ การเปรียบเทียบ ส่วนลด จุดจ่ายเงิน การซื้อของออนไลน์
การส่งสินค้า การคืนสินค้า บริการลูกค้า รีวิว การต่อราคา

VIDEO COMING SOON

21/100 Shopping list

What do we need to buy?
เราต้องการซื้ออะไรบ้าง

I will check the fridge.
ผมจะไปดูที่ตู้เย็นก่อน

Do we still have any eggs left?
เรามีไข่เหลืออยู่เท่าไหร่

We have run out of milk already.
นมหมดแล้ว

We need to buy another bag of rice.
เราต้องซื้อข้าวอีกถุงหนึ่ง

We only have 1 loaf of bread left.
เรามีขนมปัง 1 ก้อนเหลืออยู่

We have enough sugar for at least another 2 weeks.
เรามีน้ำตาลพอสำหรับอย่างน้อยอีก 2 สัปดาห์

Are you sure we have written down all that we need to buy?
คุณแน่ใจว่าได้จดลงทุกสิ่งที่เราต้องการซื้อใช่ไหม

If we forget anything, we can stop by 7/11.
ถ้าเราลืมอะไร ก็ค่อยแวะเซเว่นก็ได้

I’ve saved the list on my phone.
ผมบันทึกสิ่งที่เราต้องการซื้อไว้ในมือถิอแล้ว

22/100 Comparing การเปรียบเทียบ

Which one is cheaper?
อันไหนราคาถูกกว่ากัน

Which one is the most expensive?
อันไหนแพงสุด

I’d like to compare these items.
ผมอยากเปรียบเทียบสินค้าพวกนี้

Which one do you think is better?
คุณคิดว่าอันไหนดีกว่ากัน

I prefer the other one.
ผมชอบอีกอันหนึ่งมากกว่า

I want to go check out some other stores as well.
ผมอยากไปดูร้านอื่นก่อนด้วย

This price is good value.
อันนี้คุ้มค่ากับราคา

It’s cheaper, but not as good quality as the other one.
อันนี้ราคาถูกกว่า แต่คุณภาพจะต่ำกว่าอันนั้น

It’s more expensive, but it will last longer than the other one.
อันนี้แพงว่า แต่จะทนและใช้งานได้นานกว่าอันนั้น

I think this one is the best.
ผมคิดว่าอันนี้ดีที่สุด

23/100 Discount ส่วนลด

Can you lower the price a little?
คุณช่วยลดราคาสักหน่อยได้ไหม

Can you give me a discount?
คุณช่วยให้ส่วนลดผมได้ไหม

Buy one get one free.
ซื้อหนึ่ง แถมหนึ่ง

Buy two, get the third half price.
ซื้อสอง รับชิ้นที่สามครึ่งราคา

This one is 20% off.
อันนี้ลด 20%

I’m trying to bargain the price down.
ผมกำลังพยายามต่อราคาอยู่

I can’t afford it.
ผมซื้อไม่ไหว

Only members get a discount.
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นได้รับส่วนลด

This item is on promotion this week.
สินค้านี้มีโปรตลอดสัปดาห์นี้

Today is the last day of the sale.
วันนี้คือวันสุดท้ายที่ลดราคา

24/100 Checkout จุดจ่ายเงิน

The checkout is at the front.
จุดจ่ายเงินอยู่ด้านหน้า

This checkout lane is for no more than 10 items.
จุดจ่ายเงินช่องนี้ไม่เกิน 10 ชิ้น

I’m afraid this item has no barcode tag.
ผมเกรงว่าสินค้านี้ไม่มีป้ายบาร์โค้ด

The total is 2,500 baht.
ราคารวมเป็น 2,500 บาท

I’ll pay with my credit card.
ผมขอจ่ายด้วยบัตรเครดิต

Here you are.
นี่ครับ (ยื่น บัตร/เงิน ให้)

Please scan the QR code.
กรุณาสแกน QR โค้ด

Please enter your pin.
กรุณาใส่หมายเลขรหัส

Please sign here.
กรุณาเซ็นชื่อตรงนี้

Here’s your change and receipt. Thank you.
นี่คือเงินทอนและใบเสร็จ ของคุณครับ

25/100 Online shopping การซื้อของออนไลน์

What product are you looking for?
คุณกำลังหาสินค้าอะไร

Filter by relevance, top sales, date listed.
กรองตามความเกี่ยวข้อง ยอดขาย วันที่ลงขาย

This item has excellent reviews.
สินค้านี้มีรีวิวที่ยอดเยี่ยม

This item is out of stock.
สินค้าหมด

Only 3 left in stock.
สินค้าเหลือ 3 ชิ้น

Choose the quantity you would like.
เลือกจำนวนที่ต้องการ

Add item to shopping cart.
ใส่สินค้าในตะกร้า

Proceed to checkout
ไปจุดจ่ายเงิน

Check different payment options.
เลือกวิธีชำระเงิน

The postage and delivery cost is 100 baht.
ค่าพัสดุและค่าส่งรวมเป็น 100 บาท

26/100 Delivery การส่งสินค้า

What are the different delivery options?
มีช่องทางการส่งอะไรบ้าง

Would you like standard or express delivery?
คุณต้องการส่งปกติหรือด่วน

How long will delivery take?
การส่งจะใช้เวลานานแค่ไหน

It should take 5 business days to arrive.
วันธรรมดาควรใช้เวลา 5 กว่าจะถึง

I would like to reschedule my package delivery.
ผมต้องการนัดเวลาส่งของใหม่

Your package has been picked up by the courier.
ผู้ส่งได้รับพัสดุของคุณแล้ว

Your package has arrived at the sorting depot.
พัสดุของคุณได้มาถึงศูนย์แยกสินค้าแล้ว

Your package is out on delivery to you.
พัสดุของคุณกำลังส่งถึงปลายทาง

Hello, are you at home? I have a package to deliver.
สวัสดีครับ คุณอยู่บ้านไหมครับ ผมมีพัสดุส่งให้ครับ

Your package has been delivered.
พัสดุของคุณได้ส่งเรียบร้อยแล้ว

27/100 Returns การคืนสินค้า

Does this product come with a guarantee?
สินค้านี้มีประกันไหม

What’s your refund policy?
นโยบายการคืนสินค้าของคุณเป็นอย่างไร

This product has a 7-day return refund.
สินค้านี้สามารถนำมาคืนเงินภายใน 7 วันได้

This product has a 1-year warranty.
สินค้านี้รับประกัน 1 ปี

This product has a defect.
สินค้านี้มีตำหนิ

May I see your receipt please?
ผมขอดูใบเสร็จหน่อยได้ไหมครับ

I can’t give you a refund without the receipt.
ผมไม่สามารถคืนเงินให้คุณได้โดยที่ไม่มีใบเสร็จ

I’d like to exchange this product for a new one.
ผมขอแลกสินค้านี้กับอันใหม่

Your refund has expired, but I can give you store credit.
สิทธิขอเงินคืนของคุณหมดอายุแล้ว แต่ผมสามารถให้เครติดซื้อในร้านได้

What’s your reason for returning?
ขอทราบเหตุผลในการขอคืนเงิน

28/100 Customer service บริการลูกค้า

What’s the customer service number?
ขอเบอร์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

Hello, customer service, how may I help?
สวัสดีครับ ศูนย์บริการลูกค้า มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ

I need to make an inquiry.
ผมต้องการสอบถามเพิ่มเติม

I want to make a complaint.
ผมต้องการฝากข้อเรียกร้อง

I’d like to make a suggestion.
ผมอยากฝากข้อเสนอแนะ

I need to speak with the manager.
ผมต้องการพูดกับผู้จัดการ

I need you to send out a mechanic.
ผมต้องการให้คุณส่งช่างมาช่วยผม

I can’t access my account.
ผมไม่สามารถเข้าสู่บัญชีของผม

I’d like to cancel my membership.
ผมอยากยกเลิกการเป็นสมาชิก

Thank you for calling customer service.
ขอบคุณที่ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าครับ

29/100 Reviews รีวิว

I always check out the reviews before buying.
ผมจะดูรีวิวก่อนซื้อเสมอ

How would you rate this product?
คุณจะให้คะแนนสินค้าเท่าไหร่

Please give a review for this product.
กรุณาให้รีวิวสำหรับสินค้านี้

It is very high quality and good value.
สินค้านี้คุณภาพสูงและคุ้มค่า

I am very pleased with this product.
ผมรู้สึกพอใจกับสินค้านี้มากๆ

It’s fairly good, but I’m not very impressed.
สินค้าพอใช้ได้ แต่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่

This product has many 5-star reviews.
สินค้านี้มีรีวิวที่ดีและคะแนน 5 ดาวเยอะมาก

I would definitely recommend this product.
ผมจะแนะนำสินค้านี้ให้เพื่อนแน่ๆ

Share your review on Facebook and get a coupon.
แชร์รีวิวของคุณลงในเฟสบุ๊คและรับคูปองฟรี

Your review is much appreciated.
เป็นเกียรติที่ได้รับการรีวิวสินค้าของท่าน

30/100 Bargaining การต่อราคา

Are you good at bargaining?
คุณต่อราคาเก่งไหม

Can you lower the price a little?
คุณช่วยลดราคาหน่อยได้ไหม

Could you possibly give me a discount, please?
ผมขอส่วนลดได้ไหม

I don’t think I can afford that price.
ผมคิดว่าราคานี้ผมซื้อไม่ไหว

What’s your best offer?
ข้อเสนอที่ดีที่สุดของคุณคือเท่าไหร่

It’s over my budget.
ราคานั้นเกินงบของผม

I’ve seen cheaper prices elsewhere.
ผมเคยเห็นสินค้านี้อยู่ที่อื่นถูกกว่านี้

If I buy 3, will you reduce the price?
ถ้าผมซื้อ 3 ชิ้น คุณพอจะลดราคาได้ไหม

I can’t go any higher that this price.
ผมจ่ายสูงกว่าราคานี้ไม่ไหว

Ok, sounds good, it’s a deal!
โอเค ฟังดูดี ตกลงเลย!

Sticky advertisement box