100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ การศึกษา { Education } | English by Chris

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ การศึกษา { Education }

YouTube video

1. In the classroom ในห้องเรียน

Hello everybody let’s begin the lesson.
สวัสดีครับนักเรียนทุกคน ให้เราเริ่มเรียนได้แล้วครับ

Please take your seats and open your English books.
เชิญนั่งและเอาหนังสือวิชาภาษาอังกฤษเปิดออกมาครับ

If you have a question, then raise your hand first.
ถ้าใครมีคำถาม ให้ยกมือก่อนครับ

Would anybody like to answer?
มีใครอยากตอบคำถามนี้บ้าง

That’s correct, well done!
ถูกต้อง เก่งมากเลยครับ

I’m afraid that’s wrong, but thank you for trying.
ผมเกรงว่าคุณตอบผิด แต่ขอบคุณที่พยายามครับ

Turn to the next page.
พลิกไปหน้าต่อไปครับ

Excuse me teacher, may I go to the toilet, please?
ขอโทษครับคุณครู ผมขอไปห้องน้ำได้ไหมครับ

You may now pack away your things.
ตอนนี้เก็บของเข้ากระเป๋าได้แล้วครับ

Thank you class, see you again next week.
ขอบคุณนักเรียนทุกคน เจอกันสัปดาห์หน้าครับ

เพจนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น
สนใจสินค้า 1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ
สามารถสั่งซื้อได้ที่

1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ

เข้าสู่ระบบ