100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ สุขภาพ { Health } | English by Chris

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ สุขภาพ { Health }

1.  Diet การกิน

I think he needs to lose some weight.
ผมคิดว่าเขาต้องการลดน้ำหนักบ้าง

You shouldn’t eat too much before going to sleep.
คุณไม่ควรกินมากเกินไปก่อนเข้านอน

Why are you a vegetarian?
ทำไมคุณกินมังสวิรัติ

You’re starting to look a bit chubby.
คุณเริ่มจะดูอวบๆ หน่อยนะ

I eat at least 3 kinds of fruit and vegetables a day.
ผมกินผลไม้และผัก 3 ชนิดต่อวัน

Do you think you have a healthy diet?
คุณคิดว่าคุณกินอย่างดีต่อสุขภาพไหม

I eat 6 small meals a day instead of 3 big ones.
ผมกิน 6 มื้อเล็กต่อวันแทน 3 มื้อใหญ่

Most people would agree that organic food is healthier
คนส่วนมากจะเห็นด้วยว่าอาหารอินทรีย์ดีกว่าอาหารทั่วไป

Breakfast is the most important meal of the day.
อาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดของวัน

Do you usually cook yourself or order a takeaway?
คุณมักจะทำกับข้าวเองหรือสั่งจากข้างนอก

เพจนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น
สนใจสินค้า 1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ
สามารถสั่งซื้อได้ที่

1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ

เข้าสู่ระบบ