100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ความรู้รอบโลก { World knowledge } | English by Chris

100 ประโยคภาษาอังกฤษสำหรับ ความรู้รอบโลก { World knowledge }

1. England ประเทศอังกฤษ

England is located in Europe.
ประเทศอังกฤษอยู่ในทวีปยุโรป

The capital city of England is London.
เมืองหลวงของประเทศอังกฤษคือลอนดอน

People from England use English to communicate.
คนจากประเทศอังกฤษใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

The currency of England is Pound.
ประเทศอังกฤษใช้สกุลเงินปอนด์

The population of England is 56 million.
ประเทศอังกฤษมีจำนวนประชากร 56 ล้านคน

The national symbol for England are 3 lions.
สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษคือสิงโต 3 ตัว

A popular food in England is fish and chips.
อาหารที่นิยมในประเทศอังกฤษคือปลาชุบแป้งทอดและมันฝรั่งทอด

A popular sport in England is Football
กีฬาที่นิยมในประเทศอังกฤษคือฟุตบอล

A famous place in England is ‘Tower Bridge’.
สถานที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษคือสะพานทาวเวอร์

A famous person from England is David Beckham.
คนที่มีชื่อเสียงในประเทศอังกฤษคือ เดวิด เบคแคม

เพจนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น
สนใจสินค้า 1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ
สามารถสั่งซื้อได้ที่

1,000 ประโยคภาษาอังกฤษ

 

เข้าสู่ระบบ