คำว่า อร่อย ผมมักจะใช้คำว่า Tasty มากกว่า Delicious mememe
Tasty จะเป็นภาษาพูด ส่วน Delicious ก็ออกแนวเป็นทางการ
แต่มีคำอื่นที่หมายถึง อร่อยด้วย
และต้องใช้ตามบริบทที่ถูกต้อง

Delicious (ดี-ลิ-ชัส)
เป็นทางการ ใช้เพื่อเน้นความสุภาพ

Tasty (เทส-ที)
ภาษาพูด ไม่เป็นทางการ

Yummy (ยัม-มี)
ภาษาเด็ก ออกแนวน่ารัก

Scrummy (ซครัม-มี)
ใช้กับขนมหวาน

Skills

Posted on

21/06/2015

Submit a Comment

Your email address will not be published.