35 คำที่ใช้คำว่า ใจ ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร | English by Chris

35 คำที่ใช้คำว่า ใจ ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร

35 heart words thai english

 

1. ใจกว้าง Generous

I like people who are generous.
ฉันชอบคนใจกว้าง

 

2. ใจแคบ Narrow minded

Don’t be so narrow minded, listen to other peoples opinions too!
อย่าใจแคบสิ ฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้าง

 

3. ใจร้อน Impatient

He doesn’t like to wait, he is impatient.
เขาไม่ชอบรออะไรเลย เขาเป็นคนใจร้อน

 

4. ใจเย็น Calm

Stay calm, everything’s gonna be fine.
ใจเย็นๆ ทุกสิ่งจะเรียบร้อยนะ

 

5. ใจแข็ง Hard-hearted

It’s hard to speak with such a hard-hearted person like this.
คนใจเเข็งเเบบนี้ คุยด้วยยากจัง

 

6. ใจอ่อน Soft-hearted, Sweet

I like soft-hearted people, they are cute.
ผมชอบคนที่ใจอ่อน เขาน่ารัก

 

7. ใจดำ Mean, Heartless

How could you do that! You are so heartless.
คุณทำแบบนั้นได้ยังไง ใจดำมากเลย

 

8. ใจดี Kind, Nice

My Mum is kind, she likes to help everyone.
แม่ฉันใจดี ชอบช่วยเหลือทุกคน

 

9. ใจร้าย Mean

You’re so mean! I don’t wanna speak with you anymore.
คุณนี่ ใจร้ายอ่ะ ไม่อยากคุยกับคุณแล้ว

 

10. ใจลอย Absent-minded

The teacher talked for so long and made many students absent-minded.
ครูพูดยาวๆ ทำให้นักเรียนหลายคนใจลอย

 

11. ดีใจ Glad, Happy

I am glad to meet you again.
ฉันดีใจที่ได้เจอเธออีกครั้ง

 

12. โล่งใจ Relieved

His Mother was relieved when she heard that he was safe.
แม่ของเขาโล่งใจเมื่อได้ยินว่าเขาปลอดภัย

 

13. หนักใจ Worried

Don’t be worried, I am fine, really!
ไม่ต้องหนักใจอะไรหรอก ฉันสบายดีจริงๆ นะ

 

14. ชื่นใจ Refreshed

After a cold orange juice I feel refreshed.
กินน้ำส้มเย็นๆ แล้ว รู้สึกชื่นใจสุดๆ

 

15. สบายใจ Content, Relaxed, Chilled out

Are you relaxed yet?
สบายใจหรือยัง

 

16. ภูมิใจ Proud

My child studies so well, he makes me proud.
ลูกฉันเรียนเก่งมาก ทำให้ฉันภูมิใจ

 

17. นอกใจ Unfaithful

When you have a girlfriend, don’t be unfaithful.
มีแฟน(สาว)แล้ว ห้ามนอกใจนะ

 

18. พอใจ Satisfied, Had enough

I am satisfied with your work.
ฉันพอใจกับงานของคุณ

 

19. ตกใจ Scared, Shocked

Hey! That shocked me!
เฮ้ยๆ ตกใจมากเลย

 

20. มั่นใจ Confident

You must be confident in what you are doing.
คุณต้องมั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่

 

21. แน่ใจ Sure, Certain

I am not sure it will work.
ฉันไม่แน่ใจว่าจะได้ผล

 

22. เสียใจ Sorry

I am sorry that you lost your job.
ฉันเสียใจที่คุณตกงานนะ

 

23. เอาใจ To please, to make happy

Try to please me sometimes, you’re my boyfriend aren’t you?
เอาใจฉันบ้างสิ คุณเป็นแฟน(ชาย)ฉันไม่ใช่เหรอ

 

24. ตัดสินใจ Decide

I can’t decide, it’s too hard!
ฉันตัดสินใจไม่ได้ มันยากเกินไป

 

25. ตั้งใจ Try hard

I try hard in studying English with www.EnglishbyChris.com
ฉันจะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษทุกๆ วันด้วย www.EnglishbyChris.com

 

26. สนใจ Interested

Are you interested to come too?
คุณสนใจมาด้วยไหม

 

27. เกรงใจ To be considerate

You must be considerate of your elders.
คุณต้องเกรงใจผู้ใหญ่

 

28. ตามใจ To do as you wish

Whatever you wanna do, we will do as you wish.
คุณอยากทำอะไร เราก็ตามใจคุณแหละ

 

29. เจ็บใจ Hurt

Please, don’t hurt me again.
ได้โปรด อย่าทำให้ฉันเจ็บใจอีก

 

30. กลุ้มใจ Depressed, Sad

After his Father died, he became depressed.
หลังจากพ่อเขาเสียชีวิตไป เขากลุ้มใจ

 

31. เปลี่ยนใจ Change ones mind

If you change your mind, tell me quickly.
ถ้าหากคุณเปลี่ยนใจ รีบบอกฉันด้วยนะ

 

32. แปลกใจ Surprised

Everyone was surprised that he could do it.
ทุกคนแปลกใจที่เขาทำได้

 

33. ไว้ใจ Trust

Do you trust me?
คุณไว้ใจฉันไหม

 

34. ห้ามใจ Stop myself

I can’t stop myself from missing you.
ฉันห้ามใจไม่ให้คิดถึงคุณไม่ได้

 

35. เข้าใจ Understand

Do you understand what I said?
คุณเข้าใจที่ฉันพูดไหม

เข้าสู่ระบบ