ก็ตาม / ก็ได้ ever | English by Chris

ก็ตาม / ก็ได้ ever

ever nouns

…ก็ตาม/ก็ได้ = …ever

 

1. Whatever
อะไรก็ตาม / อะไรก็ได้

We can do whatever, I don’t mind.
เราทำอะไรก็ได้ ฉันไม่ว่าอะไรหรอก

2. Whenever
เมื่อไหร่ก็ตาม / เมื่อไหร่ก็ได้ / ทีไร

Whenever I see her, my heart beats fast.
เห็นเธอทีไร ใจฉันเต้นเร็วขึ้น

3. Wherever
ที่ไหนก็ตาม / ที่ไหนก็ได้

You can sit wherever you like.
คุณสามารถนั่งที่ไหนก็ได้

4. Whoever
ใครก็ตาม / ใครก็ได้

Whoever stole my coffee is gonna get it!
ใครที่ขโมยกาแฟของฉัน เด๋วคนนั้นจะโดน!

5. Whichever
อันไนก็ตาม / อันไหนก็ได้

Whichever one you choose is fine.
คุณเลือกอันไหนก็ได้ ได้หมด

6. However
อย่างไรก็ตาม / อย่างไรก็ได้

However you learn English, make sure you have fun.
ไม่ว่าจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยวิธีอย่างไรก็ตาม
ที่สำคัญขอให้สนุกไปกับมัน

เข้าสู่ระบบ