Calm down ใจเย็นๆ | English by chris

Calm down ใจเย็นๆ

Calm down ใจเย็นๆcalm down

หรือคุณสามาถใช้พวกคำต่อไปนี้ได้ครับ

settle down นิ่งไว้

เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษได้ทันที
ด้วยคอร์สพื้นฐาน

relax ทำตัวสบายๆ

chill out เย็นไว้

control yourself คุมตัวเอง

cool down เย็นลง / เย็นไว้

get a hold of yourself ตั้งสติหน่อย

take it easy ใจเย็นๆ ไม่ต้องโวยวาย

mellow out ผ่อนคลายลง

take a chill pill กินยาแก้เครียด เป็นสำนวนที่หมายถึง ใจเย็นๆ

 

Sticky advertisement box