Day off วันหยุด | English by Chris

Day off วันหยุด

What do you do on your Day-off?daily routine
วันหยุด คุณทำอะไรบ้าง

Wake up
ตื่นนอน

Sweep
กวาดพื้น

Mop
ถูพื้น

Sleep
นอนหลับ(ต่อ)

เข้าสู่ระบบ