เกรงใจ | English by Chris

เกรงใจ

ถึงแม้ไม่มีคำแปลตรงกับคำว่า เกรงใจ ใช้พวกคำนี้ได้ครับ10258236_229071853953361_6641666260787843149_n

ถ้าหากอยากจะบอกอีกคนหนึ่งให้ไม่ต้อง “เกรงใจ” ใช้คำว่า
Don’t worry about it.

ถ้าหากอยากจะบอกเองว่า ” (รู้สึก) เกรงใจ ” ให้กับอีกคนหนึ่ง ใช้คำว่า
Feel bad about it

แล้วอีกคำหนึ่ง คำว่า ” คิดมาก ” ใช้คำว่า
To fuss over it

เช่น

A – I’ll get this meal, don’t worry about it.
B – yeah?… but I feel bad about it.
A – Don’t fuss over it! Just accept it.

A – ฉันขอเลี้ยงมื้อนี้นะ ไม่ต้องเกรงใจนะ
B – จริงเหรอ แต่…. ฉันรู้สึกเกรงใจจริงๆ อ่ะ
A – ไม่ต้องคิดมาก ยอมเหอะ

เข้าสู่ระบบ