คุณเคยไหม ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร | English by Chris

คุณเคยไหม ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

คุณเคยไหม ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

โครงสร้าง:
Have/Has +  sub + ever + v3?
( ใช้ Present Perfect Simple Tense )

★ Have you ever eaten this?
คุณเคยกินอันนี้มาก่อนไหม

+ Yes, I have. I ate it once at a Chinese restaurant.
เคยครับ ผมเคยกินครั้งหนึ่งที่ร้านอาหารจีน

– No, I haven’t.
ผมไม่เคย

★ Has he ever seen this movie?
เขาเคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนไหม

+ Yes, he has. He saw it once when he was a child.
เคยครับ เขาเคยดูครั้งหนึ่งตอนเด็ก

– No, he hasn’t.
เขาไม่เคย

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

อยากเรียนภาษาอังกฤษจนคล่อง 😃
ขอแนะนำ! ✅
★★ วีดีโอคอร์ส 100 ชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ★★
ดูรายละเอียด

เข้าสู่ระบบ