House บ้าน | English by Chris

House บ้าน

house เฮาซ บ้าน,โรง,เรือน,สำนัก,ตั้ง10544374_252827998244413_2763696629632025009_n

home โฮม บ้าน,ที่ที่อาศัยอยู่เป็นประจำ

hall ฮอล ห้องโถง,สำนักงาน,ศาลา,หอ,โรง

room รุม ห้อง,,ที่ว่าง,ช่อง

bedroom เบ็ดรุม ห้องนอน

reception hall ริเซพ-ฌัน ฮอล ห้องรับแขก

meeting hall มีท-อิงฮอล ห้องประชุม

kitchen คิช-เอ็น ห้องครัว

dining room ไดน์นิงรุม ห้องกินข้าว

store-room ซโทรุม ห้องเก็บของ

bathroom บัธรุม ห้องอาบน้ำ

water closet วอ-เทอะ คลอส-เอ็ท ห้องเล็ก,ส้วม,ตู้

toilet ทอย-เล็ท ห้องส้วม

parlor พา-เลอะ ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง

waiting room เวททิงรุม ห้องพัก

office ออฟ-ฟิซ ห้องทำงาน

den เด็น ห้องส่วนตัว

lap แล็บ ห้องทดลอง,ห้องปฏิบัติการ

door โด ประตู

window วิน-โด หน้าต่าง,ช่อง

roof รูฟ หลังคา,ฝาครอบ,ร่มไม้ชายคา

tile ไทล กระเบื้องมุงหลังคา -พื้น

wall วอล กำแพง,ผนัง,เขื่อน

floor ฟโล พื้นห้อง-ถ้ำ-อุโมงค์-ทะเล

ceiling ซีล-อิง เพดาน,ขีดสูงสุดที่จะบินได้

pillar ฟีล-เลอะ เสา,เสาหิน

stair ซแท ขั้นบันไดบ้าน

ladder แลด-เดอะ กระไดที่ยกไปมาได้

lift ลิฟท ลิฟต์,ยก,เงย(หน้า),หยิบ

garage กะราฉ- โรงรถ,อู่รถยนต์

lock ล็อค กุญแจที่ติดกับประตู-โต๊ะ,นกปืน

hasp ฮาซพ สายยู,หู,ห่วง

padlock แพด-ล็อค กุญแจชนิดคล้องสายยู

key คี ลูกกุญแจ,เงื่อนไข,หัวใจ

knob น็อบ ลูกบิด,ตุ่ม,ปุ่ม,รอยโป

latch แล็ซ กลอนประตู-หน้าต่าง,สลัก

mailbox เมล บ็อกซ ตู้รับจดหมาย

turf เทิฟ สนามหญ้า,หญ้า

garden กา-ดล สวน,ไร่ผัก

field ฟิลด ทุ่ง,ผืน,พื้น,ขอบเขต,สนามรบ

bedroom เบ็ดรุม ห้องนอน

bed เบ็ด เตียงนอน

pillow พิล-โล หมอน

bedcover เบ็ดคัฝ-เออะ ผ้าปูที่นอน

blanket บแลง-แค็ท ผ้าห่มขนสัตว์,คลุม,บัง

mattress แมท-ทเร็ซ ฟูก,เครื่องรองที่นอน

mosquito net มัซคี-โท เน็ท มุ้ง

wardrobe วอด-โรบ ตู้เสื้อผ้า

bath บัธ อาบ,อาบน้ำ,ที่อาบน้ำ

take a bath เทค อะ บัธ อาบน้ำ

bathroom บัธรุม ห้องอาบน้ำ

soap โซพ สบู่,ถูสบู่

toothpaste ทูธเพซท ยาสีฟันชนิดเหลว

toothbrush ทูธบรัฌ แปรงสีฟัน

bowl โบล ขัน,ขามกลม,กระปุก,ชาม

bath towel บัธ ทา-เอ็ล ผ้าเช็ดตัว

tank แท็งค ถังใส่น้ำ-น้ำมัน

shower เฌา-เออะ ฝนปรอยๆ,ห่าฝน

shower bath เฌา-เออะ บัธ ผักบัวอาบน้ำ

powdered detergent เพา-เดอะ ดิเทอ-เจ็นท ผงซักฟอก

toilet ทอย-เล็ท ส้วม,การแต่งตัว

toilet room ทอย-เล็ท รุม ห้องล้างหน้า

toilet paper ทอย-เล็ท เพ-เพอะ กระดาษชำระ

mirror มีเรอะ กระจกเงา

bucket บัค-เค็ท ถัง

bowl โบล ชามกลม

brush บรัฌ แปรง,ปัด

vase เฝซ แจกัน,โถ,กระถาง

carpet คา-เพ็ท พรม

sofa โซ-ฟะ โซฟา(เก้าอี้นวมใช้นั่งหลายคน)

fan แฟ็น พัด,พัดลม,เครื่องเป่า

electric fan อิเลค-ทริค แฟ็น พัดลมไฟฟ้า

case เคซ หีบ,กล่อง,ซอง,ปลอก

bookcase บุค เคซ ตู้หนังสือ

kitchen คิช-เอ็น ครัว

dining table ดินนิ่ง เทเบิล โต๊ะอาหาร

oven อัฝ-เอ็น เตาอบ

stove ซโทฝ เตา

electric stove อิเลค-ทริค ซโทฝ เตาไฟฟ้า

gas stove ซโทฝ แก็ซ เตาแก็ส

pot พ็อท หม้อ,ขวด,กระปุก,โหล

electric pot อิเลค-ทริค พ็อท หม้อหุงข้าวไฟฟ้า

jar จา ไห,โอ่ง,โถ,โหล

pan แพ็น กระทะ,อ่าง,แอ่ง,ถาด

ladle เล-ดัล ทัพพี,จวัก

spoon ซพูน ช้อน

fork ฟอค ส้อม,คราด,สามง่าม

knife ไนฟ มีด

cup คัพ ถ้วย,ถ้วยกีฬา

glass กลัซ แก้วน้ำ,แก้ว,กระจก,เลนส์

bottle บอด-ตัล ขวด,บรรจุขวด

bowl โบล ชามกลม,ชามอ่าง

dish ดิฌ จานกับข้าว

chopsticks ซอพ-ซทิคซ ตะเกียบ

sauce ซอซ ซอสปรุงรส,เครื่องชูรส

solution โซลยู-ฌัน น้ำยา,การละลาย,ข้อแก้ปัญหา

clean คลีน ชำระ,สะอาด,สุจริต

cupboard คับ-เอิด ตู้ถ้วยชาม

refrigerator ริฟรีจ-เออะเรเทอะ ตู้เย็น

bag แบ็ก ถุง

kit คิท ย่าม,หรือล่วม

plastic bag พแลซ-ทิค ถุงพลาสติก

can แค็น กระป๋อง

electric อิเลค-ทริค ไฟฟ้า,ด้วยไฟฟ้า

electric current อิเลค-ทริค เคอ-เร็นท กระแสไฟฟ้า

circuit เซอ-คิท แผงไฟ,วงจรไฟฟ้า,ระยะรอบ

short circuit ฌอท เซอ-คิท ไฟฟ้าลัดวงจร

fuse ฟยูส ฟิวส์,ละลาย

shock ฌ็อค อาการสะเทือน,แน่นิ่งไปในทันที

electric shock อิเลค-ทริค ฌ็อค ไฟฟ้าดูด,ไฟฟ้ากระตุก

bulb บัลบ หลอดไฟฟ้า,กระเปาะ

fluorescent light ฟลูเรซ-เซ็นท ไลท หลอดฟูออเรสเซ้น

switch ซวิซ สวิทช์,สะพานไฟ

switch off ซวิซ-อ๊อฟ ตัด(ปิดไฟ)

switch on ซวิซ-ออน ต่อ(เปิดไฟ)

plug พลัก ปลั๊กไฟ,เครื่องเสียบ

plug receptacle พลัก ริเซพ-ทะคัล ปลั๊กตัวเมีย

line ไลน เส้น,เส้นแบ่ง,เชือก,แนว

electric line อิเลค-ทริค ไลน สายไฟฟ้า

cutout คัท เอาท คัตเอาท์,ตัดออก

braker บเรคเคอะ เบรคเกอร์(เครื่องตัดไฟ)

meter มีเทอะ เครื่องวัด

kilowatt-hour meter คิโลวัต เฮาว์ มีเทอะ มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า(มิเตอร์คิดค่าไฟฟ้า)

water supply วอ-เทอะ ซัพไพล- การประปา

tap แท็พ ก๊อกน้ำ

faucet ฟอ-เซ็ท ก๊อกน้ำ

pipe ไพพ ท่อ,หลอด,ปี่,ขลุ่ย

gutter กัท-เทอะ รางน้ำ,ท่อ,ร่อง,ต่ำช้า

water meter วอ-เทอะ มีเทอะ มิเตอร์วัดน้ำ

alum แอล-อัม สารส้ม

wash ว็อฌ ล้าง,ซัก,สระ,ร่อน,ละลาย

cook คุค ปรุงอาหาร,คนครัว,หุงต้ม

broom บรูม ไม้กวาด,ปัดกวาด

mop ม็อพ ไม้ถูพื้น,ซับ,เช็ด

scrub ซครับ ถู,ขัด,ถูพื้น

repair ริแพ- ซ่อมแซม,แก้ไข

restore ริซโท- ซ่อม,คืน,นำกลับคืนที่เดิม

servant เซอ-แผ็นท คนใช้,ลูกจ้าง,ข้าราชการ

service เซอ-ฝิซ รับใช้,บริการ

furniture เฟอ-นิเชอะ เฟอร์นิเจอร์(เครื่องตกแต่งบ้าน)

table เท-เบิล โต๊ะ,ตาราง,สูตร

chair แช เก้าอี้

showcase โฌเคซ ตู้โชว์

telephone เทล-อิโฟน โทรศัพท์

television เทลิฝีฉ-อัน โทรทัศน์

radio เร-ดิโอ วิทยุ,เครื่องรับวิทยุ,ส่งวิทยุ

refrigerator ริฟรีจ-เอะเรเทอะ ตู้เย็น

air-condition แอ ค็อนดีฌ-อัน เครื่องปรับอากาศ

washing machine ว็อฌชิ่ง มะฌีน- เครื่องซักผ้า

clock คล็อค นาฬิกาแขวนหรือตั้ง,จับเวลา

dustbin ดัซทบิน ถังทิ้งขยะ ที่ตั้งไว้บนบ้าน

picture พีค-เชอะ ภาพ,นึกหลับตาดู,ภาพยนตร์

lantern แลน-เทิน โคม,โป๊ะ

lamp แล็มพ ตะเกียง,โคม,ดวงประทีป

bell เบ็ล ระฆัง,กระดิ่ง,พรวน,

screen ซครีน ฉาก,จอภาพยนตร์

เข้าสู่ระบบ