แนะนำ Introduce Recommend Suggest Advise | English by Chris

แนะนำ Introduce Recommend Suggest Advise

1. แนะนำ (ให้รู้จักคน) = 4 words introduce reccomend suggest advise
V = Introduce (อิน-โทรว-จูส)
N = Introduction (อิน-โทรว-ดัก-ฌึน)

I would like to introduce my friend to you.
ฉันขอแนะนำเพื่อนผมให้คุณรู้จัก

2. แนะนำ (เสนอแนะสิ่งของ)
V = Recommend (แระ-โคว-เม็นด)
N = Recommendation

I recommend the I-Phone 6, it’s a great phone!
ฉันแนะนำ I-Phone 6 นะ เป็นมือถือที่ยอดเยี่ยม

3. แนะนำ (แนะนำวิธี/ความคิด)
V = Suggest (เซอะ-เจ็สท)
N = Suggestion (เซอะ-เจ็สท-เจี็ยน)

I suggest you think about that again.
ฉัน(ขอแนะนำ)ว่า คุณน่าจะคิดอีกทีเรื่องนั้น

4. แนะนำ (ให้คำปรึกษา)
V = Advise (อาด-ไฟz)
N = Advice (อาด-ไฟs)

I want to get some advice from you about learning English.
ฉันขอคำแนะนำในการเรียนภาษาอังกฤษ

เข้าสู่ระบบ