คำว่า Like แปลว่าอะไรบ้าง | English by Chris

คำว่า Like แปลว่าอะไรบ้าง

Like ไม่ได้แค่แปลว่า “ชอบ” อย่างเดียวนะ10676128_275075302686349_292871347581819055_n
ไม่ๆๆๆๆ ตี้แต้มีความหมายหลายๆ อย่างเน้อะ
มาสิ จะสอนหิ้อฮู้เติ๊งหมด

1- Like = ชอบ

I like that girl, but I’m too afraid to tell her.
ผมชอบผู้หญิงคนนั้น แต่ผมไม่กล้าไปบอกเธอ

2- Like = แบบ / อย่าง

Kick the ball like this!
เตะบอลแบบนี้นะ

It’s like…uhh…like…uhh I dunno how to explain it.
มันแบบว่า เอ่อ แบบ เอ่อ ไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะ

3- looks like = ดูเหมือน

It looks like it’s gunna rain.
ดูเหมือนฝนจะตกเน้อะ

4- like = เช่น (such as)

I eat many types of fruit, like apples, bananas, oranges.
ฉันกินผลไม้หลากหลายชนิด อย่างเช่น แอปเปิ้ล กล้วย และส้ม

5 – like = เป็นยังไง

What was the movie like?
ดูหนังแล้ว เป็นยังไงบ้าง

เข้าสู่ระบบ