โชคลาภ = Luck (ลัก) *Nounlucky

I don’t believe in luck!
ฉันไม่เชื่อในโชคลาภ

โชคดี = Lucky (ลัก-คี) *Adjective

You are lucky it’s not raining today.
คุณโชคดีที่วันนี้ฝนไม่ตก

อย่างโชกดี / ด้วยความโชคดี = Luckily (ลัก-คิ-ลี) *Adverb

He luckily jumped clear of the train
เขากระโดดหลบพ้นจากรถไฟด้วยความโชคดี

Skills

Posted on

03/03/2015

Submit a Comment

Your email address will not be published.