To your heart เข้าสู่ใจเธอ | English by Chris

To your heart เข้าสู่ใจเธอ

Can I have directions? (“To where?”) To your heart.1966329_285194865007726_4668309037818673093_o
“ผมขอถามทางหน่อยได้มั้ย” (ไปไหนคะ) “ทางเข้าไปในหัวใจคุณ”

เข้าสู่ระบบ