คำว่า เรื่อง แปลว่าอะไรภาษาอังกฤษ | English by Chris

คำว่า เรื่อง แปลว่าอะไรภาษาอังกฤษ

“เรื่อง” ไม่ได้แปลว่า story อย่างเดียวนะ10606521_263999220460624_5525292112583999157_n

1- ถ้าใช้เป็นคำนาม ใช้ได้คำว่า story, matter

เขาชอบแต่งเรื่องขึ้นอย่างมั่ว อย่าไปเชื่อเขานะ
He likes to make up stories, don’t believe him,

นี้เป็นเรื่องสำคัญนะ ฟังดีๆ สิ
This is an important matter, please listen!

มีเรื่องอะไรเหรอ ( เป็นอะไรเหรอ / มีอะไรผิดปกติหรือเปล่า )
What’s the matter?

It’s a private matter, don’t get involved!
มันเป็นเรื่องส่วนตัว อย่ามายุ่ง

2- แต่ถ้าใช้ในรูปแบบ คำเชื่อม ซึ่งคำว่า “เรื่อง” หมายถึง “เรื่องเกี่ยวข้อง / เรื่องเกี่ยวกับ” ก็ให้ใช้คำว่า about / regarding / involve

He doesn’t know what you’re talking about
เขาไม่รู้ว่า คุณพูดเรื่องอะไร

Regarding you moving house, have you told your boss yet?
เรื่องที่คุณต้องย้ายบ้าน คุณได้แจ้งเจ้านายของคุณหรือยัง

If I have any questions about English,
may I please ask you about them?
ถ้าฉันมีคำถามเรื่องภาษาอังกฤษ
ฉันขอรบกวนถามคุณได้ไหม

เข้าสู่ระบบ