คำว่า So แปลว่าอะไรบ้าง | English by Chris

คำว่า So แปลว่าอะไรบ้าง

1- so = อย่างนั้น / เช่นนั้นso

I think so
ฉันคิดอย่างนั้น

I hope so
ฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น

I want to do so
ฉันอยากทำเช่นนั้น

Who said so?
ใครบอกอย่างนั้น

He said so
เขาบอกอย่างนั้น

2- so = จัง / มากๆ

It’s so hot today
วันนี้อากาศร้อนจังเลย

This rice and chicken is so tasty!
ข้าวมันไก่นี้อร่อยมากๆ

3- so = ก็เลย / ดังนั้น / เพราะฉะนั้น / งั้น

It’s raining today, so what are we gunna do?
วันนี้ฝนตกอยู่นะ งั้น เราจะทำอะไรดี

He’s ill, so he can’t come
เขาไม่สบาย เขาก็เลยมาไม่ได้

4- so so = เฉยๆ

I’m so so, and you?
ฉันรู้สึกเฉยๆ แล้วคุณล่ะ

5- so what? = แล้วไงล่ะ

So what? I don’t care
แล้วไงล่ะ ฉันไม่สน

เข้าสู่ระบบ