คำแสลง ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยๆ มีอะไรบ้าง | English by Chris

คำแสลง ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยๆ มีอะไรบ้าง

คำแสลง ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยๆ มีอะไรบ้าง
Common English slang terms
ขอเสนอ 5 คำแสลง ดังนี้ครับ

1. sick
แปลตรงๆ = ป่วย
ความหมาย = awesome สุดยอด

ประโยคตัวอย่าง:
Your new car is sick!
รถใหม่ของคุณสุดยอดเลย

2. nuts
แปลตรงๆ = ถั่ว
ความหมาย = crazy บ้า

ประโยคตัวอย่าง:
Stay away from that person, he’s nuts!
อยู่ห่างๆ จากคนนั้นนะ เขาบ้า

3. no sweat
แปลตรงๆ = ไม่มีเหงื่อ
ความหมาย = no problem ไม่เป็นไร

ประโยคตัวอย่าง:
A: Thanks for your help.
ขอบคุณที่ช่วย
B: No sweat!
ไม่เป็นไรหรอก

4. chill
แปลตรงๆ = แช่เย็น
ความหมาย = relax ใจเย็น / ผ่อนคลาย

ประโยคตัวอย่าง:
I’m so stressed. I need a break to chill.
ผมรู้สึกเครียด ผมต้องการพักให้ผ่อนคลายสักหน่อย

5. suck
แปลตรงๆ = ดูด
ความหมาย = bad at / lack skill / แย่ / ห่วยๆ

ประโยคตัวอย่าง:
I suck at cooking.
ผมทำอาหารได้แย่มาก

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

อยากเรียนภาษาอังกฤษจนคล่อง 😃
ขอแนะนำ! ✅
★★ วีดีโอคอร์ส 100 ชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ★★
https://www.englishbychris.com/product/100-hour-online-video-course/

เข้าสู่ระบบ