คำย่อ ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยๆ มีอะไรบ้าง | English by Chris

คำย่อ ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยๆ มีอะไรบ้าง

คำย่อ ภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยๆ มีอะไรบ้าง
Common English contractions
ขอเสนอ 10 คำย่อ ดังนี้ครับ

1. wanna = want to อยาก
What do you wanna eat?
คุณอยากกินอะไร

2. gonna = going to จะ
I’m gonna go for a walk.
ฉันจะไปเดินเล่น

3. gotta = got to ต้อง
I’ve gotta go now!
ฉันต้องไปล่ะ

4. gimme = give me ให้ฉัน
Can you gimme that, please.
คุณช่วยเอาอันนั้นมาให้ฉันหน่อย

5. dunno = don’t know ไม่รู้
I dunno what I should do.
ฉันไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดี

6. kinda = kind of ค่อนข้าง
I’m kinda hungry, let’s go eat something.
ฉันรู้สึกค่อนข้างหิวแล้ว เราไปกินกันเถอะ

7. cuz = because เพราะ
I’m tired cuz I worked so hard today.
ฉันเหนื่อยเพราะวันนี้ทำงานหนักมาก

8. y’all = you all พวกคุณ
I think y’all should understand now.
ผมคิดว่าพวกคุณน่าจะเข้าใจแล้ว

9. ain’t = isn’t / aren’t / am not ไม่
I ain’t hungry yet.
ผมยังไม่หิวนะ

10. sup = what’s up เป็นไงบ้าง
Hey bro, sup? Good to see you!
หวัดดีเพื่อน เป็นไงบ้าน ดีใจที่ได้เจอกัน

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

อยากเรียนภาษาอังกฤษจนคล่อง 😃
ขอแนะนำ! ✅
★★ วีดีโอคอร์ส 100 ชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ★★
https://www.englishbychris.com/product/100-hour-online-video-course/

เข้าสู่ระบบ