บทสนทนาที่ 1

Hi, my name is Chris. What’s your name?
สวัสดีครับ ผมชื่อคริส แล้วคุณชื่ออะไรครับ

Hi, my name is Adam. Nice to meet you.
สวัสดีครับ ผมชื่ออดัม ยินดีที่ได้รู้จักนะครับ

Nice to meet you too. Where do you come from?
เช่นกัน คุณมาจากประเทศไหนครับ

I come from America and you?
ผมมาจากประเทศอเมริกา แล้วคุณล่ะ

I come from England. Excuse me, how old are you?
ผมมาจากประเทศอังกฤษ ขอโทษ คุณอายุเท่าไหร่ครับ

I am 29, and you?
ผมอายุ 29 ปี แล้วคุณล่ะ

I am 26. What is your job?
ผมอายุ 26 คุณทำงานอะไรครับ

I am a manager, and you?
ผมเป็นผู้จัดการ แล้วคุณล่ะ

I am a teacher.
ผมเป็นครู

Skills

Posted on

11/12/2021