บทสนทนาที่ 4 | English by chris

บทสนทนาที่ 4

YouTube video

Are you free tonight?
คืนนี้ว่างไหม

Sorry, I am busy.
ผมเกรงว่าไม่ว่างนะ ผมยุ่งๆ หน่อย

Really? Busy with what?
จริงเหรอ ยุ่งทำอะไรล่ะ

Busy with homework.
ยุ่งทำการบ้าน

Can you just leave it for one night?
ไม่ทำแค่คืนหนึ่งได้ไหม

I guess I could.
ก็คงได้มั้ง

Awesome! Let’s go watch a movie.
สุดยอด ให้เราไปดูหนังกันเถอะ

Alright, but just tonight, ok?
ได้ แต่แค่คืนนี้เท่านั้นนะ

Yeah, just one night.
ใช่แล้ว แค่คืนเดียวเอง

Sticky advertisement box