งานบ้านภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าน เสนอ 20 คำพร้อมประโยคตัวอย่าง | English by Chris

งานบ้านภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าน เสนอ 20 คำพร้อมประโยคตัวอย่าง

20 คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับงานบ้าน Housework
พร้อมประโยคตัวอย่างและเรื่องสั้น

1. Sweep the floor กวาดพื้น
I need to sweep the floor to get rid of the dust.
ฉันต้องกวาดพื้นเพื่อกำจัดฝุ่น

2. Mop the floor ถูพื้น
After sweeping, I mop the floor to make it clean.
หลังจากกวาดพื้นฉันถูพื้นเพื่อทำความสะอาด

3. Dust เช็ดฝุ่น
I like to dust the furniture every week.
ฉันชอบเช็ดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ทุกสัปดาห์

4. Vacuum ดูดฝุ่น
I use a vacuum cleaner to clean the carpets.
ฉันใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดพรม

5. Wash the dishes ล้างจาน
After dinner, I have to wash the dishes.
หลังจากมื้อเย็นฉันต้องล้างจาน

6. Dry the dishes เช็ดจาน
Once they’re washed, you should dry the dishes.
เมื่อล้างแล้ว ควรเช็ดจานด้วย

7. Iron the clothes รีดเสื้อผ้า
I must iron my shirt before going to work.
ฉันต้องรีดเสื้อเชิ้ตก่อนที่จะไปทำงาน

8. Clean the windows เช็ดหน้าต่าง
The windows are dirty, so I’ll clean them tomorrow.
หน้าต่างสกปรก ดังนั้นฉันจะล้างมันพรุ่งนี้

9. Make the bed เก็บที่นอน
I always make my bed in the morning.
ฉันเก็บที่นอนทุกเช้าเสมอ

10. Fold the laundry พับเสื้อผ้า
Let’s fold the laundry together.
มาพับเสื้อผ้าด้วยกัน

11. Do the food shopping ซื้ออาหารเข้าบ้าน
I do the food shopping once a week on Sunday.
ฉันไปซื้ออาหารเข้าบ้านประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์

12. Hang up the clothes แขวนเสื้อผ้า
Please hang up your raincoat in the closet.
โปรดแขวนเสื้อกันฝนในตู้เสื้อผ้า

13. Change the sheets เปลี่ยนผ้าปูที่นอน
It’s time to change the sheets on the bed.
ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนผ้าปูเตียง

14. Take out the trash ทิ้งขยะ
Don’t forget to take out the trash before it starts to smell.
อย่าลืมทิ้งขยะก่อนที่มันจะเริ่มมีกลิ่นเหม็น

15. Clean the bathroom ทำความสะอาดห้องน้ำ
I clean the bathroom every Saturday morning.
ฉันทำความสะอาดห้องน้ำทุกเช้าวันเสาร์

16. Wipe the countertops เช็ดพื้นเคาน์เตอร์
After cooking, I wipe the countertops too.
หลังจากทำอาหาร ฉันเช็ดพื้นเคาน์เตอร์ด้วย

17. Water the plants รดน้ำต้นไม้
It’s important to water the plants regularly.
การรดน้ำต้นไม้บ่อยๆ เป็นสิ่งสำคัญ

18. Sort out the fridge ตรวจสอบของในตู้เย็น
I should clean the fridge and throw away expired food.
ฉันควรตรวจสอบของในตู้เย็นและทิ้งอาหารที่หมดอายุไปแล้ว

19. Organize the closet จัดระเบียบตู้เสื้อผ้า
I need to organize my closet because it’s so messy.
ฉันต้องจัดระเบียบตู้เสื้อผ้าเพราะมันยุ่งมาก

20. Tidy up เก็บของให้เข้าที่
I tell my child to tidy up the toys after playing.
ฉันบอกลูกของฉันให้เก็บของเล่นให้เข้าที่ทุกครั้งหลังเล่นเสร็จ

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

อยากเรียนภาษาอังกฤษจนคล่อง 😃
ขอแนะนำ! ✅
★★ วีดีโอคอร์ส 100 ชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ★★
https://www.englishbychris.com/product/100-hour-online-video-course/

เข้าสู่ระบบ