คําศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษสําหรับ shopping | English by Chris

คําศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษสําหรับ shopping

20 คำศัพท์กับ 10 ประโยคภาษาอังกฤษ
ที่ใช้บ่อยๆ สำหรับ Shopping

★★ 20 words ★★

1. Buy ซื้อ
2. Shop ร้านค้า
3. Store ร้าน
4. Cart รถเข็น
5. Cash เงินสด
6. Discount ส่วนลด
7. Sale ขายลดราคา
8. Price ราคา
9. Receipt ใบเสร็จ
10. Return คืนสินค้า
11. Exchange แลก
12. Size ขนาด
13. Color สี
14. Credit card บัตรเครดิต
15. Cashier พนักงานเก็บเงิน
16. Wallet กระเป๋าสตางค์
17. Shelf ชั้นวางของ
18. Basket ตะกร้า
19. Bargain ต่อราคา
20. Salesperson พนักงานขาย

★★ 10 Phrases ★★

1. How much does this cost?
สินค้านี้ราคาเท่าไหร่?

2. Can I help you find something?
ฉันช่วยคุณหาสิ่งอะไรได้ไหม?

3. I’m just browsing, thank you.
ฉันแค่ดูเฉยๆ

4. Where is the fitting room?
ห้องลองใส่อยู่ที่ไหน?

5. Do you have this in a different color?
คุณมีสีอื่นไหม?

6. Can I pay with a credit card?
ฉันจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม?

7. Is there a sale going on?
มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่ไหม?

8. I’d like to return this item, please.
ฉันต้องการคืนสินค้านี้

9. Do you offer any discounts for students?
คุณมีส่วนลดสำหรับนักเรียนไหม?

10. Could I have a receipt please?
ฉันขอใบเสร็จด้วยได้ไหม

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

อยากเรียนภาษาอังกฤษจนคล่อง 😃
ขอแนะนำ! ✅
★★ วีดีโอคอร์ส 100 ชั่วโมง
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ★★
https://www.englishbychris.com/product/100-hour-online-video-course/

เข้าสู่ระบบ