บทสนทนาที่ 7 | English by chris

บทสนทนาที่ 7

YouTube video

You look so sad, what’s the matter?
คุณดูเศร้าจัง เป็นอะไรหรือเปล่า

My new TV just got broken.
ทีวีใหม่ของผมเพิ่งจะพังไป

Oh no! How did that happen?
อ้าว เกิดขึ้นได้อย่างไร

My cat did it!
แมวของผมทำแหละ

Your cat? How?
แมวเหรอ อย่างไรอ่ะ

He jumped up on the table and pushed it off.
มันขึ้นโต๊ะทีวีและชนมันตกลงมา

Such a naughty cat!
แมวซนจริงๆ เนี่ย

Yeah, he can be quite mischievous at times.
ใช่ บางครั้งมันชอบทำตัวเกเรมาก

You need to discipline him.
คุณต้องสอนให้มันมีวินัยดีๆ นะ

Sticky advertisement box